Dr Karol Kostrzębski

note /search

Polska w Procesie Integracji europejskiej - Bilans pierwszych lat czło...

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

BILANS PIERWSZYCH LAT CZŁONKOWSTWA Sfera ekonomiczna - 2004-2010 wzrost polskiej gospodarki o 30%, w UE o 6% - 2010 stopa wzrostu gospodarczego wyniosła 3,8% PKB - spadek gospodarczy jedynie Węgry, wzrost ( lepszy niż w Polsce) Słowacja, Szwecja - intensywnie rozwijający się eksport, zwiększony...

Partie i systemy partyjne

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 6692

Z notatki partie i systemy martyjne można dowiedzieć się na czym polegał proces rozwoju partii politycznych oraz jakie były jego konsekwencje. Nastepnie wyjaśniony został termin system partyjny. Kolejny wykład dotyczy integracji europejski...

Polska w procesie integracji europejskiej - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Polska w procesie integracji europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ VI 07.11.2012 POLSKA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Parlament Europejski reprezentuje obywateli Unii Europejskiej. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, popularnie nazywani eurodeputowanymi, są wybierani w wyborach powszechnych i bezpośrednich przez ...

Polska w procesie integracji europejskiej - prezentacja

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ PREZENTACJA 07.10.2012 SLAJD 2 AGENCJE, są to wyodrębnione strukturalnie ciała, które formalnie nie należą do instytucji lub organów traktatowych (nie są w Traktatach w ogóle wymieniane). Mają one osobowość prawną, dysponują własną administracją i kompet...