Dr Justyna Pomierska

note /search

Ćwiczenia z dydaktyki kształcenia językowego

  • Uniwersytet Gdański
  • Dydaktyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3122

jpg. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: kultura żywego słowa, scenariusz lekcji: koza, kózka i wilk, techniki, metody, zasady dydaktyki ogólnej, Okoń, Krysiewicz, Kruszewski, przykładowe ćwiczenie i lekcja. Notatka zawiera takż...

Wykłady i ćwiczenia z psycholingwistyki

  • Uniwersytet Gdański
  • Psycholingwistyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2940

jpg. Dokładna tematyka jest następująca: podstawowe pojęcia procesu dydaktycznego, osobowość i przygotowanie zawodowe nauczyciela polonisty, formy wypowiedzi, nagłówki, temat a problem, język polski, funkcje języka polskiego, rodzaje wiedzy ...