Dr Jan Leśniewski

note /search

Odchyłki symetrii-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Grafika inżynierska i zapis konstrukcji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1911

JEDNOSTKI PODSTAWOWE (DEFINICJE) - metr (m) to długość drogi przebytej w próżni przez światło w czasie 1/299 792 458 sekundy - kilogram (kg) to jednostka masy, która jest równa masie międzynarodowego prototypu kilograma przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres - sekunda (s) to cza...