Dr inż. Wiesław Kita - strona 3

Zadania stacji manewrowych w obsłudze potoków wagonów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372

Zadania stacji manewrowych w obsłudze potoków wagonów przemieszczanych pomiędzy stacyjnymi i liniowymi punktami ładunkowymi i stacjami manewrowymi. Stacja manewrowa (SM) - zadaniem tego rodzaju stacji towarowych jest wykonywanie zadań w z...

Parametry oceny intensywności użytkowania wagonów towarowych - omówien...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

Parametry oceny intensywności użytkowania wagonów towarowych. Przebieg wagonu - przemieszczenie n wagonów na drodze l [wagkm] - ilość wag1*droga1 + ilość wag2*droga2+… Kurs wagonu K - droga jaką przebywa wagon w pełnym cyklu, tj. od miejsca naładunku do miejsca kolejnego naładunku. Średnia eksplo...

Terminale obsługujące przewozy intermodalne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

Terminale obsługujące przewozy intermodalne: Pierwsze terminale powstały w dużych ośrodkach miejsko-przemysłowych oraz portach morskich. Układ torowy terminali kontenerowych kolejowo-samochodowych składa się z torów: przyjazdowo-odja...

Fronty terminali kolejowo - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Fronty terminali kolejowo-samochodowych stanowią: tory ładunkowe, pasma ładunkowe dla pojazdów samochodowych, pasma składowe dla kontenerów suwnice torowe obejmujące swym zasięgiem: tory ładunkowe, pasma dla samochodów i pasma składowe. Cechą charakterystyczną są pasy składowania tymczasowego, ...

Jednostka transportu intermodalnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

Jednostką transportu intermodalnego może być: kontener wielki (ISO i odpowiadające wymaganiom UIC) - najbardziej rozpowszechniona jednostka transportowa, nadwozie wymienne, naczepa siodłowa, k...

Miejsca powstawania i zanikania strug ładunków wagonów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259

Miejsca powstawania i zanikania strug ładunków wagonów. a) liniowe i stacyjne punkty ładunkowe. stacyjny punkt ładunkowy (SPŁ) - punkt (miejsce) załadunku/wyładunku wagonów znajdujący się na stacji manewrowej, liniowy punkt ładunkowy (LPŁ) - punkt ładunkowy zlokalizowany w rejonie ciążenia stacji...

Naładunek statyczny w rejonie sieci kolejowej - wzór

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Naładunek statyczny w rejonie sieci kolejowej: suma mas ładunków naładowanych na pkt. ładunkowych rozpatrywanego rejonu sieci oraz wagonach znajdujących się w wagonach ładownych przybyłych do rozpatrywanego rejonu w analizowanym okresie, U - zastępcza praca naładunku wagonów, Un - suma liczby wago...

Wydajność przewozowa wagonów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 329

Wydajność przewozowa wagonów Wydajność przewozową wagonów towarowych Ww, określa wielkość pracy przewozowej wyrażanej w tkm netto wykonanej przez przeciętny wagon ilostanu roboczego w rozpatrywanym rejonie sieci w określonym przedziale czasu (zazwyczaj roku). , gdzie licznik -

Naładunek dynamiczny wagonu towarowego ilostanu roboczego zdr

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

Naładunek dynamiczny wagonu towarowego ilostanu roboczego zdr - przeciętna masa ładunku przewożonego przez jeden wagon ilostanu roboczego, przy uwzględnieniu jego przebiegu w stanie ładownym. - całkowity przebieg wagonów ilostanu roboczego....