Dr inż. Jerzy Haduch

note /search

Bazowanie przedmiotu

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Technologia maszyn energetycznych
Pobrań: 847
Wyświetleń: 5978

Nadmierna liczba punktów oporowych nie ma ujemnego wpływu na prawidłowość ustalenia części tylko wtedy, gdy powierzchnie ustalające obrabianej części są wykonane z taką dokładnością, że nadliczbowe punk­ty oporowe dochodzą do styku z powierzchniami bazowymi ani nie zmie­niając położenia przedmio...