Dr inż. Jan Ircha

note /search

Instalacje gazowe

  • Politechnika Warszawska
  • Instalacje gazowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3234

Zasada projektowania Prowadzenie przewodów. - powyżej 0,5 m od budynku, powinny spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących sieci gazowych. - do 0,5m od budynku, powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych przez spawanie....