Dr inż. Ireneusz Sitek - strona 7

Urządzenia zdalnego sterowania ruchem

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Urządzenia zdalnego sterowania ruchem obejmują: wyposażenie nastaw­ni zdalnego sterowania (NZS), wyposażenie obiektów zdalnego lub miejsco­wego sterowania (OZS lub OS), linie tran...

Blokada czterostawna - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Blokada czterostawna Przy blokadzie czterostawnej: światło czerwone — nakaz zatrzymania, światło pomarańczowe — zezwala na jazdę po najbliższym odstępie, na­stępny semafor nakazuje zatrzymanie, światło pomarańczowe migające lub zielone migające — zezwala na jazdę po dwu kolejnych odstępach, drugi...

Blokada przystawna - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Blokada przystawna W miarę zwiększania przepustowości, pociągi muszą być wyprawiane coraz to częściej, wobec tego odstępy blokowe muszą maleć. Może się oka­zać, że w celu osiągnięcia potrzebnej przepustowości, tarczę ostrzegawczą należałoby ...

Fale elektromagnetyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

Fale elektromagnetyczne w zakresie podczerwieni IR (InfraRed) są stosowane na otwartym terenie, bądź wewnątrz budynków. Jako źródła promieniowania fal elektromagnetycznych wykorzystuje się diody elektroluminescencyjne LED (Light Emitting Diode) lub diody laserowe. Przy używaniu łącz bezprzewodowych ...

Regeneratory - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

Regeneratory są stosowane w przypadku transmisji sygnałów cyfrowych przez wszystkie media oraz w przypadku różnych technologii (jak np. Ethernet, gdzie najprostszym wtórnikiem jest hub). ...

Usługi dedykowane dla kolei

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

usługi dedykowane dla kolei Wywołanie funkcyjne (wywołanie konkretnego maszynisty), Wywołanie zależne od lokalizacji (wywołanie najbliższej drużyny), Wywołania grupowe Voice Broadcast Service (do wszystkich w danej komórce), Wywołania grupowe...

Dwukanałowe przetwarzanie informacji krytycznych.

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

BEZPIECZEŃSTWO Dwukanałowe przetwarzanie informacji krytycznych. Dynamiczna kontrola stanu przekaźników w obwodach urządzeń zewnętrznych. Dynamiczny sposób przekazywania poleceń z zastosowaniem bezpiecznego komparatora. Galwaniczne oddzielenie obwodów meldunkowych. Galwaniczne oddzielenie obwod...