Dr inż. Grażyna Radziejowska

note /search

Podstawy logistyki

  • Politechnika Śląska
  • Podstawy logistyki
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 5922

1. Wyjaśnij pojęcie: logistyka. Scharakteryzuj rozwój logistyki. Logistyka (definicja zorientowana na przepływ – transport, magazynowanie, zapasy) – to działalność związana z przepływem wszelkich materiałów i informacji. Logistyka (definicja CLM – Rada do Spraw Zarządzania Logistycznego) – jest...