Dr inż. Grażyna Radziejowska

note /search

Podstawy logistyki

  • Politechnika Śląska
  • Podstawy logistyki
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 6139

1. Wyjaśnij pojęcie: logistyka. Scharakteryzuj rozwój logistyki. Logistyka (definicja zorientowana na przepływ – transport, magazynowanie, zapasy) – to działalność związana z przepływem wszelkich materiałów i informacji. Logistyka (definicja CLM – Rada do Spraw Zarządzania Logistycznego) – jest...