Dr inż. Aleksander Buczacki - strona 6

Normatywy przepływu produkcji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2184

Normatywy przepływu produkcji: - Wielkość braków produkcyjnych - Wielkość serii - Wielkość partii produkcyjnych - współczynnik przekroczenia norm - Stanowiskochłonność (pracochłonność) jednostkowa wyrobu - Wielkość przerw międzyoperacyjnych - Długość cykli produkcyjnych - Struktury obciążeni...

Pakiet MRP- podział na moduły

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Pakiet MRP może składać się z nast modułów: - MM- gospodarka materiałowa - SD- sprzedaż i dystrybucja - PP- planowanie produkcji - PM- gospodarka remontowa - QA- zarządzanie jakością - HR- kadry i płace - FI- rachunkowość - AM- ...

Podstawy Just

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Podstawy Just-In-Time- dokładnie na czas Jak można zapewnić zapasy przy niższych kosztach? Jak można wyeliminować zapasy? JiT oznacza eliminację wszystkich czynności i czasów nieprzynoszących wartości produktu. JiT wspierany przez karty kanban. Korzyści z zastosowania metody SMED: - wzrost ela...

Podział planów w przedsiębiorstwie wykonywane przez systemy MRP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Podział planów w przedsiębiorstwie wykonywane przez systemy MRP, wg APICS: - Finansowo-księgowy- kroczący biznes plan; - Sprzedaży- ilościowy; - Logistyczny- ilościowy plan produkcji i sprzedaży oraz plan dystrybucji; - Produkcji- Harmonogramy produkcji, szczeg bilans zadań i możliwości; - Zaop...

Podział zapasów produkcyjnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Podział zapasów produkcyjnych: -Zapasy międzykierunkowe: bieżące i zabezpieczające - Zapasy wewnątrz komórkowe: pozacykliczne i cykliczne cykliczne: operacyjne i międzyoperacyjne międzyoperacyjne: obrotowe, transportowe, awaryjne i kompensacyjne. Zapasy pozacykliczne- stanowią pewną rezerwę na w...

Policy Deployment

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Policy Deployment (delegowanie polityki): proces wdrażania strategii kaizen bezpośrednio przez menedżerów liniowych, a pośrednio przez powiązania międzywydziałowe. Polityka składa się zarówno z celów, jak i środków ich osiągnięcia. Konieczne jest, b...

Proces gospodarczy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Proces gospodarczy- logiczny ciąg czynności, w wyniku którego powstaje produkt tworzący dla klienta procesu wartości i zaspokajający jego potrzeby. Rodzaje procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie: - procesy strategiczne: formułowanie ...

Proces produkcyjny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Proces produkcyjny - strumień działań przetwarzający zaopatrzenie pochodzące od dostawców w produkcję dla klientów zawierającą wartość dodatnią. Składa się z operacji produkcyjnych: proces prod podstawowy, pomocniczy, proces informacyjny Klasyfikacja procesów produkcyjnych: - wg obiektu odniesieni...

Produkcja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Produkcja- użytkowanie różnego rodzaju materiałów, środków technicznych i usług w celu wytworzenia nowych produktów i usług wymaganych przez klienta. System produkcyjny stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służąc...

Rodzaje planów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Rodzaje planów: - plany strategiczne- prowadzone dla osiągnięcia głównych celów i misji przedsiębiorstwa (poziom- całe przedsiębiorstwo): strategia produktu; strategia procesów wytwórczych; rozwoju zdolności produkcyjnych i inwestycji; ro...