Dr inż. Aleksander Buczacki - strona 5

Korzyści biznesowe wdrażania systemów MRP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 147

Korzyści biznesowe wdrażania systemów MRP: - Zwiększenie dochodu oraz zyskowności, 5-15%; - Redukcja zapasów- niższe koszty dystrybucji, krótszy czas transportu, 20-40%; - Zwiększenie wolumenu prod; redukcja robót w toku; skrócenie czasu realizacji zamówień, 10-15%; - Szybszy rozwój produktów, w...

Koszty tworzenia zapasów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Koszty tworzenia zapasów: - koszty zamawiania- obejmują koszty związane z analizą rynku, partii, przygotowaniem dokumentacji, opracowaniem i przesłaniem zamówienia, monitorowaniem zapasów w drodze, w magazynie. - koszty transportu zapasów- obejmują koszty związane z fizycznym przemieszczeniem mate...

Metody koniecznego kroku

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Metody koniecznego kroku- wykrywanie nieprawidłowości w przypadku, gdy dany ruch ma być wykonany w określonym czasie lub określonej kolejności względem kolejnych operacji. Operator pobiera element z pojemnika w określonej sekwencji i montuje go zanim wyrób opuści jego stanowisko pracy. W takim przy...

Metody określania wielkości partii produkcyjnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 238

Metody określania wielkości partii produkcyjnej: - KO - kryterium organizacyjne dla produkcji powtarzalnej - Tpz/Tj - stosunek czasu przyg-zakoń do czasu jednostkowego - SWP - stała wielkość partii - EWP -ekonomiczna wielkość partii - PNP -„partia na partię” - SLPZ- stała liczba przedziałów za...

Metody poszukiwania pomysłów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Metody poszukiwania pomysłów, podział: • Analogowe- przewidywanie przyszłości określonej zmiennej przez wykorzystanie informacji o innych zmiennych, których zmiany w czasie są podobne, ale nierównoczesne. Rodzaje:Analogie biologiczne; przestrzenne; historyczne; przestrzenno-czasowe wykorzystywane ...

Metody sterowania zapasami

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 483

Metody sterowania zapasami: Przedsiębiorstwa mają do dyspozycji szerokie spektrum metod zarządzania zapasami. Większość z nich dotyczy zarządzania zapasami -ABC -XYZ -EOQ- model optymalnej wielkości zamówienia -MRP- systemy planowania potrzeb materiału -DRP- system planowania dystrybucji -JIT...

Miary konkurencyjności wynikające z efektywności zarządzania produkcją...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Miary konkurencyjności wynikające z efektywności zarządzania produkcją: - produktywność - udział zapasów w wartości sprzedaży - czas realizacji - wskaźnik efektywności maszyn OEE - % braków - wielkość partii (serii) produkcyjnych - udział kosztów gwarancyjnych w sprzedaży brutto - długość cy...

Możliwości produkcyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

Możliwości produkcyjne: (realna) Przepustowość- poziom możliwości produkcyjnych trwale osiągnięty w długim okresie ( w przeszłości) Zdolność produkcyjna- poziom możliwości, który osiągamy w obecnym okresie czasu. Moc produkcyjna- poziom możliwy do osiągnięcia w dalszych okresach. Perspektywistyc...

Model poziomu zamawiania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Model poziomu zamawiania: -opiera się na optymalnej wielkości zamówienia i poziomie alarmowym - gdy poziom zapasu osiągnie poziom alarmowy, pojawia się konieczność złożenia zamówienia w wysokości : ROP= p x L + ZB ROP- poziom odnowy zapasu p- oczekiwanie zużycie (popyt) na określone dostawy ZB-...

Najważniejsze trudności z wyznaczeniem możliwości produkcyjnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 182

Najważniejsze trudności z wyznaczeniem możliwości produkcyjnych: - Brak precyzyjnego obiektu, dla którego wyznaczamy moce produkcyjne (różne maszyny, różna awaryjność, różny poziom zużycia maszyn). - Szeroki asortyment produkowanych wyrobów. ...