Dr in_. Anna Wolnowska

Definicja jakości

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr in_. Anna Wolnowska
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

jakość jako kategoria filozoficzna oznacza w sensie ogólnym- właściwość, rodzaj, gatunek, wartość danego przedmiotu-zajwiska, w zanczeniu zaś ściślejszym- cechę lub zespół cech odróżniających dany przedmiot od innych bądź też całokształt cech danego przedmiotu, istotnych ze względu na jego struktur...

Techniki i narzędzia sterowania jakością

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr in_. Anna Wolnowska
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

Anna Wolnowska. Notatka składa się z 8 stron. Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: historia jakości, przebieg planowania jakości, narzędzia i techniki, techniki zarządzania jakością, klasyczne narzędzia zarządzania jakością. ...