Dr hab. Zenon Piech

note /search

Zasady stereoskopowego widzenia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fotogrametria
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3955

...Zasady stereoskopowego widzenia Obrazy (m1, n1, m2, n2) dwóch punktów M,N niejednakowo oddalonych od obserwatora, powstają w różnych miejscach na siatkówce. Odstęp między obrazami tych punktów w lewym oku (O1) nie jest równy odstępowi między obrazami tych punktów w prawym oku (O2). Różnicę...

Ortofotomapa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fotogrametria
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3087

...Aerotriangulacja cyfrowa Elementy orientacji zewnętrznej zdjęć zostają wyznaczone podczas kameralnego zagęszczenia osnowy polowej (aerotriangulacja). Aerotriangulacja cyfrowa wykorzystuje korelację obrazów (automatyczne odna...

Pomiar wysokości obiektów terenowych

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fotogrametria
Pobrań: 777
Wyświetleń: 5033

...Pomiar wysokości obiektów terenowych na pojedynczym zdjęciu lotniczym Z zasady rzutu środkowego ( w którym wykonane jest zdjęcia lotnicze), wynika, że elementy pionowe terenu odfotografowują się jako odcinki usytuowane radialnie w s...