Dr hab. Maria Danuta Baraniecka

note /search

Pytania testowe na egzamin z makroekonomi

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Makroekonomia
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 6020

Bezrobocie strukturalne jest skutkiem: a - utrzymywania się płac na wysokim poziomie, b - recesji, c - niedoskonałości funkcjonowania rynku pracy, d - niedopasowania struktury popytu i podaży pracowników. 10. Bezrobocie strukturalne to bezrobocie: a - powstające w następstwie spadku globalnego ...