Dr hab. inż. Wiesław Kietliński

note /search

Ściana berlińska a mur

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Ścianę berlińska a mur Ściana berlińska to sposób umocnienia skarp, zabezpieczenia wykopów. Jest to ściana podpierająca z kotwiami gruntowymi. Wierci sie szczeline (srednica 2- 2,5), wprowadza się belke dwuteowa. Kotwie wprowadzane są do gruntu przez

Ślepy puław i oparcie na legarach

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

Strop ze ślepym pułapem i podłogą opartą na legarach. Zapewniają jepszą dżwiękochłonność niż pozostałe. W tym rozwiązaniu warstwa polepy lub luˇno zasyypanego materiału izolacyjnego zakrywa belki stropowe i stanoowi oparcie dla legarów. Na legaarach znajduje się deskowanie zwane ślepą podłogą która ...

Ściana Szczelinowa

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

Ściana szczelinowa. Ściany szczelinowe: składają się z 2 ścianek ze szczeliną powietrzną między nimi, zwiększają izolacyjność cieplną. Ściany te mogą być wykonane z jednego lub dwóch materiałów.Ściankę zewnętrzną może stanowić cegła ceramiczn...

Ściana szczelna

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Ściana szczelna. Gdy wykopy w gruntach zawodnionych, to konieczna ścianka szczelna(palisada) na obwodzie projektowanego wykopu. Ściana szczelinowa betonową wykonuje się: koparka o określonej sze...

Ściany z elementów wielkopłytowych

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204

Ściany z Elementów Wielkopłytowych Wiadomości wstępne. Wady ścian wielkoblokowych ostały wyeliminowane wraz z zastosowaniem prefabrykatów wielkopłytowych. Elementy wielkopłytowe obejmują najczęściej powierzchnię całej ściany w danym pomieszczeniu. Typowym wymiarem tych płyt jest po-aał na izbę, a s...

Fundamentowanie przy dużym poziomie wody gruntowej

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

FUNDAMENTOWANIE PRZY DUŻYM POZIOMIE WODY GRUNTOWEJ Wykonuje się sztuczne obniżenia jego poziomu. W tym celu dany teren zostaje otoczony tzw. studniami depresyjnymi sięgającymi głęboko poniżej istniejącego źródła wody. Studnie połączone są ze sobą przewodami zbiorczymi. Ze studni odpompowuje się wodę...

Pytania na egzamin z podstaw budnownictwa

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 651

1. Posadowienie budynków: Ławy betonowe, żelbetowe 2. Wykopy wąsko i szerokoprzestrzenne: wąskoprzestrzenne: szer 1,5m. wys: do 3m., wykonywane tylko pod ławy fundamentowe szerokoprzestrzenne: szersze niż głębsze, wykonywane gdy budynek ma kondygnacje położone poniżej poziomu terenu (piwnice, ga...

Pytania teoretyczne z podstaw budownictwa

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

1. Grunty sypkie i spoiste: sypkie: piaski, żwiry; spoiste: gliny, iły, lessy 2. Jak mocujemy okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych do ścian? Za pomocą placków kleju. 3. Co to są konstrukcje sprężone? konstrukcja, w której w sposób celowy i kontrolowany wprowadza się siły wewnętrzne prze...

Ruszty fundamentowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

RUSZTY FUNDAMENTOWE Wykonuje się obecnie z Żelbetu. Dawniej z drewna i stali Ruszty Drewniane - Był stosowane przy posadowieniu lekkich budynków na gruntach bagiennych i torofiastych. Warunkiem podstawowym wieloletniej trwałości rusztów drewnianych jest ich położenie poniżej poziomu zwierciadła wody...

Podstawy budownictwa - Schody

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

SCHODY nachylenie biegu to tg=h/s; zależność:2h+ s= 60-65 cm (h wysokość, s szerokość) Szerokość biegu: 80- jednorodz, 120- wielorodzinnych,zewnętrzne, bud użyteczności publ, zakł.przemysłowe 140- zakla lecznictwa zamkniętego, 80- piwnice, poddasza