Dr hab. inż. Wiesław Kietliński - strona 2

note /search

Stropy belkowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

Stropy belkowe. Ten typ stropów jest obecnie rzadko stosowany, gdyż charakteryzuje się znacznym klawi-szowaniem poszczególnych elementów. W latach sześćdziesiątych stosowane były stropy z prefabrykowanych belek ZP-4 i Ka-Be-1 Pewną odmianę stropu belkowego stanowi strop z łupin De-Ce który stosowan...

Stropy drewniano-gipsowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Stropy drewniano-gipsowe Stosowane w budynkach tymczasowych z elementów prefabrykowanych. Jego belki są w kształcie odwruconej litery T wykonane z desek i łat. Na belkach opierają się płyty gipsowe z kanałami, słomiano- gipsowe lub trzcinowo gipsowe . Jako ocieplenie służy sieczka zmieszana ze spros...

Tematy z inżynierii komunikacyjnej

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

Tematy obowiązujące: Mapy - czytanie, co oznacza dany znak, narysuj dany znak Konstrukcja nawierzchni warstwy jezdni, ich grubość i zadania materiały stosowane do budowy warstw podział na sztywne, półsztywny i podatne koleiny i spękania (uszk...

Podstawy budownictwa - Wykopy

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295

Wykopy: Wykopy zależą od kąta stoku naturalnego-nachylenie ściany wykopu nie może być większe niż kąt naturalny nachylenia stoku! Pierwszy etap prac to zrobienie wykopu pod fundamenty. Wykopy mogą być wąsko( szerokość do 1,5mdł) wtedy kąt nachylenia skarpy powinien wynosić około 30°. A także wykopy...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

1. Wymień przynajmniej dwa rodzaje gruntów sypkich i trzy rodzaje gruntów spoistych. 2. Naszkicuj przybliżony przekrój ściany szczelnej stalowej typu,, Larssena”. 3. Jakie warunki pozwalają na wykonanie ławy fundamentowej z betonu? 4. Jakie materiały tworzą mieszankę betonu cementowego? 5. Kiedy...

Fundamentowanie przy dużym poziomie wody gruntowej-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Przy małym napływie wody gruntowej wykonuje się jedną studnię w środku wykopu fundamentowego. Przy intensywnym napływie wody gr. rozmieszcza się studnie wokół wznoszonego obiektu budowlanego, spoza górnymi krawędziami wykopu. W wyniku wypompowywania wody ze studni powstaje tzw. depresja, kt...

Fundamenty głębokie-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

FUNDAMENTY GŁĘBOKIE Posadowienie budowli na palach stosuje się wtedy gdy - grunt nośny występuje głęboko i nie można zastosować fundamentu płytkiego -warstwy gruntu nośnego przebiegają ukośnie i istnieje niebezpieczeństwo nierównomiernego osiadania lub zasuwania się budowli posadowione j na fundamen...

Fundamenty płytkie-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Fundamenty płytkie(gdy grunt nośny zalega na małej głębokości) -1.ławy fundamentowe przenoszą obciążenia od ścian, słupów (jeśli słupy są jeden obok drugiego- tzw. ławy ciągłe);ceglane kamienne, betonowe, żelbetowe. 2.stopy fundamentowe, obciążenia od słupów w budynkach szkieletowych lub od słupów s...

Głębokość posadowienia fundamentów-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Głębokość posadowienia fundamentów zalezy od. 1)na jakiej głębokości zalega grunt nośny (płytkie , głębokie); 2)powierzchnia jaką zajmuje fundament pod budynkiem (f. Płytowe, gdy powyżej 60%); 3)ciężar budowli czyli obciążenia(studnie opuszczane ,pale); 4)poziom zwierciadła wody podziemnej (f. Płyt...

Płyty fundamentowe-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

PŁYTY FUNDAMENTOWE stosuje się je najczęściej pod budowle ciężkie o małym rzucie poziomym i znacznej wysokości (np kominy, silosy, wieże, budynki wysokościowe). Gwarantują one równomierne osiadanie całej budowli oraz rozkładają jej ciężar na d...