Dr hab. inż. Andrzej Klewski

note /search

Układ geocentryczny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geomatyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

Układ współrzędnych przestrzennych X, Y, Z zwany jest również układem geocentrycznym . Początek tego układu O znajduje się w środku ciężkości masy Ziemi znajdującym się w płaszczyźnie równika. Oś x układu powstaje na przecięciu płaszczyzn: równ...

Układ współrzędnych biegunowych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geomatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1267

Układ współrzędnych biegunowych jest w geodezji często wykorzystywany jako układ lokalny. Dotyczy to szczególnie określania położenia punktów sytuacyjnych względem boków osnowy poziomej podczas pomiaru sytuacyjnego

Arkusze map-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Każdy arkusz mapy w skali 1:1 000 000 otrzymał swój umowny symbol, tzw. godło, złożone z litery i cyfry, np. N-34 to godło arkusza, na którym znajduje się Warszawa. Każdy arkusz Międzynarodowej Mapy Świata w skali 1:1 00 000 został podzielony na równą ilość arkuszy: - dla mapy w skali 1: 500 000 -...

Elipsoida ziemska-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geomatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Elipsoida ziemska to taka elipsoida obrotowa spłaszczona, której objętość jest równa objętości geoidy, zaś suma wzajemnych odchyleń powierzchni obu brył jest minimalna. Jej mała oś pokrywa się z...

Geodezja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Geodezja jako nauka i dziedzina techniki zajmuje się uzyskiwaniem informacji o elementach środowiska geograficznego, kształcie i wymiarach części lub całości powierzchni Ziemi oraz określaniem na niej położenia wybranych obiektów, jak również zastosowaniem wyników tych opracowań do rozwiązywania ró...

Mapa zasadnicza-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geomatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Mapa zasadnicza : Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynkow, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziem...

Mapa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Mapa (z łac. mappa = 'obrus') - model powierzchni Ziemi (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego). Występuje w postaci analogowej (obraz na płaszczyźnie) lub (coraz częściej) cyfrowej - zobrazowanie zbioru danych o obiektach...

Metoda różnicowa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geomatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Metoda różnicowa umożliwia wyznaczenie różnic współrzędnych dwóch punktów, w których są ustawiane odbiorniki. Za pomocą tych odbiorników wykonuje się obserwacje do tych samych satelitów. Satelity odgrywają rolę stałych punktów (obserwacje są sprowadzane do jednego momentu), do których wyznacza się ...

Metryka-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geomatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1141

Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy, przechowywanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Metryka dla mapy prowadzona techniką klasyczna zakładane jest dla każdego arku...

Niwelacja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geomatyka
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2394

Niwelacją nazywamy pomiary geodezyjne mające na celu wyznaczenie wysokości obranych punktów względem ustalonego i przyjętego poziomu odniesienia niwelacja geometryczna - wyznaczanie przewyższeń mierzonych przy spoziomowanej osi celo...