Dr Grzegorz Miś

note /search

Test z prawa gospodarczego oraz opracowanie spółek handlowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe
Pobrań: 5971
Wyświetleń: 9254

spółki: jawnej, cywilnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej. Charakterystyki spółek zawierają następujące informacje o spółkach: wspólnicy, osobowość prawna, cel działalności, zawarcie, forma i treść umowy, moment powstania, rejestracja, wy...

Kalkulacje rolnicze - wykład część 5

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koszt jednostkowy w produkcji roślinnej, układy kosztów, przedsiębiorstwo, metody obliczania kosztu jednostkowego, metoda kalkulacji rolniczych, etapy kalkulacji rozdzielnej....

Wykład powiązaniowy z kalkulacjami.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: istota i cele kalkulacji, kierunki zastosowania kalkulacji, koszty produkcji, rachunek ekonomiczny....

Kalkulacje rolnicze część 1

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koszty bezpośrednie w produkcji roślinnej, koszty bezpośrednie w produkcji zwierzęcej, rozdzielenie kosztów pośrednich,stosowanie klucza podziałowego, suma kosztów bezpośrednich....

Kalkulacje rolnicze - wykład część 4

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kalkulacje w systemie JIT, kalkulacje ABC, cechy organizacji procesu wytwarzania w systemie JIT, etapy, wycena produktów obrotu wewnętrznego, wydatki, zasoby gospodarcze....

Kalkulacje rolnicze - wykład część 3

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:klucze podziałowe, rodzaje kalkulacji, podział kluczy ze względu na dobór miernika, zasady doboru kluczy podziałowych, obliczenia kosztów....

Kalkulacje rolnicze - wykład część 2

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podatek rolny, zasoby siły roboczej, obrót produktami roślinnymi, składka KRUS, planowanie produkcji roślinnej....