Dr Ewa Kozień

note /search

Struktura płaska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Struktury organizacyjne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1960

...W strukturach płaskich ograniczona jest możliwość osobistej, bieżącej kontroli i nadzoru kierownika. Nie jest to wadą, gdyż jako substytuty tego mechanizmu koordynacji rozwiną się inne, takie jak formalizacja przebiegu procesów lub rezultatów, oraz gdy wysokie umiejętności pracowników umożl...

Zarządzanie projektami - praca zaliczeniowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 2555
Wyświetleń: 15218

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Zarządzanie projektami prowadzonym przez dr Ewę Kozień na Uniwersytecie Ekonomicznym. Praca opisuje realizację projektu „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”. Zawiera krótki opis szlaku, cel budowy muzeum w podzie...

Podstawy organizacji i zarządzania- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1267

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: struktura organizacyjna, elementy sruktury organizacyjnej, więzi pomiędzy elementami struktury organizacyjnej, opis struktury, czynniki które kształtuja organizację. ...

Podstawy organizacji i zarządzania cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1050

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: cechy otoczenia burzliwego, cechy otoczenia stałego, klasyfikacja ooczeń, organizacja, sysem otoczenia. ...

Podstawy organizacji i zarządzania cz.5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1022

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: typy władzy w organizacjach, triado Bieńkowskiego, szkoła stosunków międzyludzkich, szkoła systemów społecznych, szkoła systemowa. ...

Podstawy organizacji i zarządzania- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 238
Wyświetleń: 973

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: proces decyzyjny, klasyfikacja decyzji, warunki w jakich podejmujemy decyzje, model podejmowanaia decyzji, narzędzia podejmowania decyzji. ...