Dr Elżbieta Badach

note /search

Macierze - macierz kwadratowa, przekątna główna macierzy

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2303

Tematem niniejszej notatki jest wyjaśnienie czym są macierze. Poruszono tutaj zagadnienia: macierz kwadratowa, przekątna główna macierzy, macierz jednostkowa, działania na macierzach (dodawanie macierzy o jednakowych wymiarach, odejmowan...

Całki - Pojęcia całki

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2534

Pojęcia całki - jest to działanie odwrotne do pochodnej. Wzory: 1. Przykład: Przykład: Przykład: Przykład: Przykład: Przykład: Przykład: Uproszczenia możliwe w obliczeniach: Uproszczenie 1. Wyprowadzenie: Rozwiążmy poniższy przykład: Uproszczenie 1. Końcowy wzór: Jeżeli w mianowniku j...

Matematyka - zagadnienia ogólne

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1988

Kołłątaja w Krakowie i prowadzi je dr Elżbieta Badach. Notatka składa się z 24 stron w formacie .doc. i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie całki, uproszczenia możliwe w obliczeniach całek, ćwiczenia i przykłady - rozwiązywanie całek, ...

Matematyka - opracowanie zadań z egzaminu

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4060

W opracowaniu znajdują się rozwiązania następujących zadań: obliczanie granicy funkcji, badanie ciągłości funkcji f w punkcie x = 0, badanie zbieżności szeregu, badanie monotoniczności funkcji h i wyznaczanie jej