Dr Edward Bujnowski

Rozmnażanie krasnorostów właściwych, budowa anatomiczna mszaków i poró...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Edward Bujnowski
 • Botanika
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3577

 Rozmnażanie krasnorostów właściwych   krasnorosty rozmnażają się:  bezpłciowo: polega na podziale mitotycznym komórki; powstają 2 komórki potomne o jednakowym podłożu  genetycznym co prowadzi do szybkiego rozprzestrzeniania się osobników ...

Ściana komórkowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Edward Bujnowski
 • Botanika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2919

Budowa pierwotnej i wtórnej ściany komórkowej     Ściana pierwotna:      zbudowana z celulozy, pektyn i hemicelulozy    celuloza zebrana jest w pączki tzw. mikrofibryle    każda ściana ...

Budowa anatomiczna liścia (roślin typu C3, C4, C5)

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Edward Bujnowski
 • Botanika
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4543

Budowa anatomiczna liścia ( rośliny typu C3, C4, CAM )  blaszka liściowa zbudowana jest z okrytego skórką miękiszu asymilacyjnego i przebiegających w nim nerwów,  czyli wiązek przewodzących  liść jest zwykle płaski i ma grzbietobrzuszną budowę (górna strona liścia zbudowana jest inaczej niż dol...

Budowa i funkcje retikulum endoplazmaycznego, mitochondrium, plastydów...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Edward Bujnowski
 • Botanika
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2023

Budowa i funkcje retikulum endoplazmatycznego  trójwymiarowy system kanalików i pęcherzyków, połączonych między innymi z błoną komórkową, błoną  jądrową  wyróżniamy  siateczkę śródplazmatyczną szorstką – zawiera rybosomy, w komórkach szybko rosnących oraz w komórkach,  w których zachodzi biosy...

Budowa i sposób powstawania perydermy w korzeniu i łodydze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Edward Bujnowski
 • Botanika
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2653

Budowa i sposób powstawania perydermy w korzeniu i łodydze  okrywa organy starsze lub starsze części organów  tkanka wtórna składająca się z felogenu, felodermy i felemu  fellogen (miazga korkotwórcza) powstaje w obwodowych partiach organu w w...

Budowa morfologiczna kwiatu, mikrosporogeneza i makrosporogeneza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Edward Bujnowski
 • Botanika
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3626

Budowa morfologiczna kwiatu  kwiat rośliny okrytozalążkowej osadzony jest na cienkiej łodyżce zwanej szypułką, która u góry rozszerza się  w tzw. dno kwiatowe  niekiedy szypułka jest bardzo krótka lub nie występuje wcale, wtedy kwiat jest siedzący  dno kwiatowe może być płaskie ( w postaci tal...

Chloroplast i cytoszkielet

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Edward Bujnowski
 • Botanika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1638

Budowa chloroplastu  otoczony podwójną błoną białkowo-lipidową  błona zewnętrzna dobrze przepuszcza jony   błona wewnętrzna jest słabo przepuszczalna i tworzy woreczki zwane tylakoidami (lamelle)  wnętrze wypełnia stroma (koloid białkowy)  koliste DNA  skrobia  rybosomy Cytoszkielet – budo...

Endoderma i cechy budowy łodygi roślin jednoliściennych i dwuliścienny...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Edward Bujnowski
 • Botanika
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4214

Endoderma – budowa, rodzaje, funkcje    wewnętrzna warstwa miękiszu kory pierwotnej  zbudowana z komórek ściśle ze sobą złączonych   jej komórki są martwe, częściowo zgrubiałe i skorkowaciałe lub zdrewniałe i ściśle ze sobą zrośnięte   tworz...

Heterocysty, jednokomórkowe i kolonijne formy glonów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Edward Bujnowski
 • Botanika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3724

Heterocysta – budowa i funkcje  przekształcone komórki występujące u sinic  odpowiadają za proces asymilacji azotu z atmosfery (diazotrofia)  zawierają enzym nitrogenazę, biorący udział w...

Jądro komórkowe i chromatyna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Edward Bujnowski
 • Botanika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2072

Budowa jądra komórkowego  jądro komórkowe w komórce roślinnej ma zwykle postać drobnego ciałka o kształcie kulistym, jajowatym lub  soczewkowatym  komórki roślinne mają przeważnie jedno jądro  otoczone cienką błoną jądrową, w której ...