Dr Danuta Krzywoń

note /search

Diagnoza środowiska rodzinnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5866

Diagnoza środowiska rodzinnego 1.Kwestionariusz do badania postaw rodzicielskich M. Ziemskiej, 2.Kwestionariusz do badania postaw rodzicielskich M. Plopy, 3.Techniki projekcyjne w rozpoznawaniu sytuacji rodziny,(rysunek człowieka, rodziny, drzewa), 4.Techniki werbalne i ich wykorzystywanie przez...

Diagnozowanie fobii szkolnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3486

Diagnozowanie fobii szkolnej 1.Testy do badania lęku szkolnego, 2.Kwestionariusz „Ja i Moja Szkoła”, E. Zwierzyńskiej i A. Matuszewskiego 3.Skala odmowy uczęszczania do szkoły Kearney, Silverman 1993, 4.Skala Nieprzystosowania Społecznego (SN...

Identyfikacja zachowań agresywnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3619

Identyfikacja zachowań agresywnych-opis narzędzi pomiaru agresji, 1.Kwestionariusz zachowań agresywnych w sytuacji ekspozycji społecznej, 2.Arkusz Obserwacyjny Zachowania Z. Bartkowicz, 3.Ankieta Skala „A”-Agresor, Skala „O”-ofiara K. Kmiecik-Baran, 4.Kwestionariusz „Nastroje i humory” A. Buss, ...

Problematyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1568

Problematyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego: 1.nadruchliwość, 2.depresja i mania, 3.zaburzenia lękowe, 4.mutyzm wybiórczy, 5.upośledzenie umysłowe, 6.zanieczyszczanie kałem, 7.zaburzenia więzi, Literatura : Brągiel J., Zrozumieć ...

Rola ucznia, dojrzałość szkolna-literatura

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3402

rola ucznia - dojrzałość szkolna 1.Test gotowości do podjęcia nauki szkolnej Alicji Szemińskiej, 2.Test Dojrzałości Szkolnej w opracowaniu Barbary Wilgockiej - Okoń 3.Oceny Dojrzałości Szkolnej Bożeny Janiszewskiej 4.Diagnoza Dojrzałości Szkolnej pięcio-i sześciolatka ( aDDS) Literatura: 1.Bąbka ...

Rola ucznia- testy do badań rozwoju ucznia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika
Pobrań: 259
Wyświetleń: 6748

rola ucznia - testy do badań rozwoju ucznia 1.Test sprawności fizycznej 2.Test do badania poziomu sprawności manualnej i percepcji wzrokowej (analizy i syntezy) H. Spionek 3.Test do badania poziomu analizy i syntezy słuchowej wyrazów I...

Uczeń z ADHD-opracowanie literatury

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Uczeń z ADHD - rozpoznawanie i formy pomocy pedagogicznej Literatura : Dudek M., Nieprzystosowanie społeczne dzieci a ADHD Warszawa 2009 Kowalik-Olubińska M., Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo-problemy wczesnej diagnozy i inter...

Diagnoza i praca z uczniem zdolnym-opracowanie literatury

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Diagnoza i praca z uczniem zdolnym Literatura : Czaja-Chudyba I., Jak rozwijać zdolności dziecka ?Warszawa 2009 Czaja-Chudyba I., Odkrywanie zdolności dziecka. Kraków 2005 Eby J.W, Smutny J.F. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Warszawa 1998 Lewis D., Jak wychować zdolne dziecko. Gdań...