Dr Danuta Jaruszewska-Walczak

note /search

Równania rekurencyjne - materiały cz. 4

  • Uniwersytet Gdański
  • Matematyka
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2016

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: wielomiany Czybyszewa, wielomiany zmienne, wyznacznik Casoratiego, liniowe układy równań rekurencyjnych, liniowy układ równaj 1-ego rzędu niejednorodnego. ...

Równania rekurencyjne - materiały cz. 1

  • Uniwersytet Gdański
  • Matematyka
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2030

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: operatory dyskretne, własności operatorów, zastosowanie antyróżnicy do sumowania, potęga czynnikowa, liczby Sterlinga....

Równania rekurencyjne - materiały cz. 3

  • Uniwersytet Gdański
  • Matematyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2359

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: jednokrotne pierwiastki charakterystyczne, liniowa niezależność, wielokrotny pierwiastek charakterystyczny, układ fundamentalny, równanie niejednorodne....

Równania rekurencyjne - zagadnienia na egzamin cz. 2

  • Uniwersytet Gdański
  • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2044

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: metoda uzmienniania stałych dla niejednorodnego równania, kryterium porównawcze stabilności dla nieliniowego układu 1-ego rzędu, tematu z równań rekrutacyjnych, twierdzenie o rozwiązaniu ogólnym liniowego równania pierwszego rzędu. ...