Dr Danuta Jaruszewska-Walczak

Równania rekurencyjne - materiały cz. 4

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Danuta Jaruszewska-Walczak
 • Matematyka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1995

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: wielomiany Czybyszewa, wielomiany zmienne, wyznacznik Casoratiego, liniowe układy równań rekurencyjnych, liniowy układ równaj 1-ego rzędu niejednorodnego. ...

Równania rekurencyjne - materiały cz. 1

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Danuta Jaruszewska-Walczak
 • Matematyka
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2009

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: operatory dyskretne, własności operatorów, zastosowanie antyróżnicy do sumowania, potęga czynnikowa, liczby Sterlinga....

Równania rekurencyjne - materiały cz. 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Danuta Jaruszewska-Walczak
 • Matematyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2352

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: jednokrotne pierwiastki charakterystyczne, liniowa niezależność, wielokrotny pierwiastek charakterystyczny, układ fundamentalny, równanie niejednorodne....

Równania rekurencyjne - zagadnienia na egzamin cz. 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Danuta Jaruszewska-Walczak
 • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2044

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: metoda uzmienniania stałych dla niejednorodnego równania, kryterium porównawcze stabilności dla nieliniowego układu 1-ego rzędu, tematu z równań rekrutacyjnych, twierdzenie o rozwiązaniu ogólnym liniowego równania pierwszego rzędu. ...