Dr Czesława Pilarska

note /search

Systemy społeczno-gospodarcze

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 6398

Systemy społeczno – gospodarcze 1. Pojęcie systemu gospodarczego i jego elementy składowe. 2. Typy systemów gospodarczych. 3. Cechy i słabości systemów kierowanych przez państwo. 4. Systemy samoregulowane (wolny rynek). 5. Charakterystyka systemów dualnych. System – to uporządkowany z...

Mikroekonomia - kolokwium, dr Pilarska

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 20678

Pilarskiej. W skład materiałów wchodzą 2 pliki: w pierwszym jest zdjęcie testu, w drugim zaś luźno spisane pytania z wcześniejszych kolokwiów. Pytania dotyczyły głównie takich zagadnień jak: krzywa AB, dóbr komplementarnych, ekonomii normatywnej, hierarchii potrzeb wg Zagórskiego, ścieżka ekspansji...

Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2975

w notatce znaleźć można również informacje takie jak: utargi w warunkach monopolu, utarg całkowity, przeciętny i krańcowy, metoda kosztów, równowaga monopolu, punkty graniczne rentowności. ...