Dr Brygida Solga

note /search

Euroregiony

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Geografia Polityczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3108

Tekst ma 12 stron i porusza zagadnienia takie definicja euroregionu, podstawy prawne współpracy w ramach euroregionów. Wymienione i opisane są poszczególne euroregiony: Pomerania, Neisse-Nisa-Nysa, Dobrava, Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński, Beskidy, Tatry, Karpaty, Bug, Niemen, Bałtyk...

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Geografia Polityczna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 6111

Tekst ma 14 stron i porusza zagadnienia takie jak definicja mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, tożsamość narodowa i etniczna mniejszości oraz typologia mniejszości narodowych i etnicznych. ...Udział członków mniejszości narodowych i etnicznych w społeczeństwie obywatelskim Polski ...