Dr Bogna Sawicka

note /search

Rachunkowość Finansowa - wykłady - bilans

  • Politechnika Lubelska
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 6636

W pierwszym pliku poruszono m.in. takie zagadnienia jak: bilans, aktywa trwałe, aktywa obrotowe, kapitał własny, zobowiązania. W drugim pliku znalazły się m.in. takie tematy jak: rachunek zysków i strat, przychody i zyski, koszty i straty, rachunek zysków i strat. Trzeci plik z kolei stanowi pre...