Dr Anna Zadroga

Ciśnienie atmosferyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Zadroga
 • Meteorologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1869

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE”; Barometr rtęciowy - zanurzona rurka wypełniona rtęcią; Jednostka - mm słupa rtęci; 760 mm słupa rtęci - przeciętne ciśnienie; Na barometrze znajduje się termometr. Przed sprawdzeniem ciśnienia sprawdza się temperatu...

Promieniowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Zadroga
 • Meteorologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1288

PROMIENIOWANIE: Sposób rozprzestrzeniania się energii bez udziału środowiska materialnego; Istoty: energia: kwantowa; Fala elektromagnetyczna. Posługujemy się długością fali; Promieniowanie temperaturowe - temperatura powierzchni emitora; Promieniowanie korpuskularne tzw.

TERMODYNAMIKA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Zadroga
 • Meteorologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449

„ TERMODYNAMIKA”; PIONOWY GRADIENT TEMPERATURY : Przy ruchu w górę porcja suchego powietrza ochładza się o 1°C na każde 100m; Przy ruchu w duł, porcja suchego powietrza jest sprężana i wydziela się ciepło (powietrze ogrzewa się ponieważ występuje praca), temperatura wzrasta o 1°C na każde 100m; ...

Usłonecznienie i wilgotność

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Zadroga
 • Meteorologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1771

USŁONECZNIENIE: Heliograf Campbella - S wzgl = S rz /S max * 100%; Usłonecznienie względne - stosunek rzeczywistego usłonecznienia do maksimum usłonecznienia; Do pomiaru promieniowania bezpośredniego: Pirheliometr kompensacyjny - I B = k...

Wprowadzenie do meteorologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Zadroga
 • Meteorologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

Stacja meteorologiczna , ogródek meteorologiczny - miejsce wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Stacja meteorologiczna jest wyposażona w poletko pomiarowe (ogródek meteorologiczny) - trawiasty obszar o wymiarach 15×15 m, na terenie którego są zainstalowane przyrządy meteorologiczn...