Dr Anna Sroka

note /search

Systemy Informacyjne Schengen

  • Uniwersytet Warszawski
  • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Systemu Informacyjny Schengen (w skrócie zwany SIS) jest to efektywne narzędzie dzięki, któremu sprawnie funkcjonuje strefa Schengen. Komputerowa baza danych, która pozwala na sprawdzenie, czy osoby lub przedmioty przekraczające granicę Strefy Schengen, bądź już znajdujące się na jej te...

Teorie integracji europejskiej

  • Uniwersytet Warszawski
  • Integracja europejska
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1645

Teorie integracji europejskiej Europa Ojczyzn  - jedna z wizji  Unii Europejskiej , zakładająca związki gospodarcze przy zachowaniu odrębności politycznej zjednoczonych krajów. Wyróżniającą cechą tej koncepcji był nacisk na poszanowanie suwerenności państw i rozwój  współpracy międzyrządowej , a ...

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej

  • Uniwersytet Warszawski
  • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Podstawowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały ustanowione w Traktacie o utworzeniu Europe...