Dr Anna Sajdak

note /search

Kierowanie procesem uczenia się uczniów - praca zaliczeniowa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2730

Praca przedstawia metody wykorzystywane w procesie uczenia się, cele kształcenia, sześć typów uczenia się Roberta Gagné, oraz zasady wykorzystywane przez nauczycieli w pracy dydaktycznej. (…) …. Proces kształcenia ( czyli proces nauczania - uczenia się) wymaga wspólnego zaangażowania nauczyci...