Dr Aneta Szóstek

note /search

Ocena projektów inwestycyjnych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2975

...Podstawę rachunku opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych stanowi wartość przepływów pieniężnych netto (net cash flow - NCF). Odzwierciedlają one różnicę między strumieniem wpływów a strumieniem wydatków zrealizowanych w poszczególnych podokresach (najczęściej latach) okresu objętego rachun...