Dr Andrzej Głowacki - strona 2

Sprawozdanie - wyznaczanie pojemnosci kondensatora

 • Politechnika Poznańska
 • dr Andrzej Głowacki
 • Fizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1862

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Odbywa się ono przez dołączenie źródła o stałej SEM  do obwodu zawierającego szeregowo połączone opór R i pojemność C, natomiast rozładowanie przez odłączenie SEM od obwodu. W dowolnym momencie procesu ładowania na okładkach znajduje się ładunek...

Sprawozdanie - wyznaczanie stalej siatki dyfrakcyjnej

 • Politechnika Poznańska
 • dr Andrzej Głowacki
 • Fizyka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2674

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Światło jest falą elektromagnetyczną. W zjawiskach optycznych decydującą rolę odgrywa wektor natężenia pola elektrycznego E, zwany w skrócie wektorem elektrycznym. Do opisani...

Sprawozdanie - wyznaczanie wspólczynnika przewodnictwa cieplnego metal...

 • Politechnika Poznańska
 • dr Andrzej Głowacki
 • Fizyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2016

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przewodnictwo cieplne polega na przekazywaniu ciepła od pewnego elementu ciała do elementów sąsiednich poprzez przekazywanie energii kinetycznej bezładnego ruchu cieplnego od jednych drobin do drugich w wyniku zderzeń. Podczas, gdy powierzchnia bo...

Sprawozdanie - przesuniecie fazowe

 • Politechnika Poznańska
 • dr Andrzej Głowacki
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Prądem zmiennym nazywamy prąd o zmieniającym się w czasie natężeniu. Gdy okresowo zmienia się również kierunek prądu, prąd nazywamy przemiennym.W praktyce najczęściej stosuje się prąd o natężeniu i napięciu zmieniającym się sinusoidalnie.Jeśli obw...

Sprawozdanie - wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomoca wah...

 • Politechnika Poznańska
 • dr Andrzej Głowacki
 • Fizyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1890

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wahadła fizyczne i matematyczne wykonują ruch drgający pod wpływem siły ciężkości . Jeżeli amplituda jest stosunkowo niewielka to ruch jest harmoniczny .Wahadłem fizycznym nazywamy ciało sztywne mogące wahać się wokół wł...

Sprawozdanie - wyznaczanie bariery potencjalu na zlaczu p-n

 • Politechnika Poznańska
 • dr Andrzej Głowacki
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dioda p-n jest jednym z najpowszechniej stosowanych elementów elektronicznych . Ze względu na asymetryczną charakterystykę prądowo - napięciową najczęściej stosuje s...

Sprawozdanie - wyznaczanie petli histerezy ferromagnetyków za pomoca h...

 • Politechnika Poznańska
 • dr Andrzej Głowacki
 • Fizyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1274

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W pięciu pierwiastkach (Fe, Co, Ni, Gd, Dy) oraz w wielu związkach i stopach tych a także innych pierwiastków występuje szczególny efekt pozwalający uzyskać duży stopień magnetycznego uporządkowania. W tych metalach i związkach, zwanych ferromagne...