Dr Andrzej Głowacki - strona 3

Sprawozdanie - wyznaczanie ogniskowych soczewek ze wzoru soczewkowego

 • Politechnika Poznańska
 • dr Andrzej Głowacki
 • Fizyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1463

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone dwoma powierzchniami sferycznymi. Oś łączącą środki krzywizny obu powierzchni nazywamy osią optyczną soczewki. Światło przechodzące przez ...

Badanie widm absorpcji - sprawozdanie

 • Politechnika Poznańska
 • dr Andrzej Głowacki
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 224

Na elementarnej drodze dx zmiana natężenia światła w wyniku pochłaniania jest określona wyrażeniem: ..., tabela wynikow, wykres ekstensji w funkcji długosci fali, wnioski....

Sprawozdanie - stala Stefana-Boltzmana

 • Politechnika Poznańska
 • dr Andrzej Głowacki
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: określanie stałej Stefana Boltzmana za pomocą pirometru, wiadomości wstępne, tabela pomiarowa, obliczenia, wnioski...

Sprawozdanie: badanie widm za pomocą spektroskopu

 • Politechnika Poznańska
 • dr Andrzej Głowacki
 • Fizyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 630

G_owacki. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dyspersja, Dyspersja ośrodka, Dyspersja kątowa, Krzywa dyspersji, Widmo emisyjne, Analiza w...

Sprawozdanie: badanie własności dielektrycznych ciał stałych

 • Politechnika Poznańska
 • dr Andrzej Głowacki
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 532

G_owacki. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Pojemność kondensatora, Składowa prądu strat, Zespolona przenikliwość elektryczna, Pomiar przenikalności elektrycznej, Przenikalność elektr...