Dr Andrzej Cichocki

note /search

Komplet wykładów - Pedeutologia

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Pedeutologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PEDEUTOLOGIA (W) A. Cichocki 14.10.13 Wykład 1 28.10.13 Wykład 2 NAUKA O NAUCZYCIELU I ZAWODZIENAUCZYCIELSKIM, JAKO ZBIOROWOŚĆ JAKO NAUKA - odwołuje się do ontologii badanego przedmiotu i z niej wyprowadza własną metodę badawczą. Metoda jes...