Dr Adam Krzysztof Gogacz

note /search

Patologie społeczne - opracowanie

  • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  • Patologie społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Patologie spoeczne 09.03.2014. Zaoenia organizacyjne do realizacji przedmiotu Oglna tematyka zagadnie: 1. Prba definicji patologii spoecznej. 2. Relatywizm czy rygoryzm moralny-dylematy wspczesnoœci. 3. Teoria stygmatyzacji. 4. Stereotypy i uprzedzenia. 5. Przestpstwa z nienawiœci-terroryzm. ...