Dozymetria promieniowania gamma - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3892
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dozymetria promieniowania gamma - omówienie - strona 1 Dozymetria promieniowania gamma - omówienie - strona 2 Dozymetria promieniowania gamma - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie nr 1
Fizyka zagrożeń środowiska
-laboratorium-
Temat: Dozymetria promieniowania gamma.
Promieniowanie gamma to wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego. Za promieniowanie gamma uznaje się promieniowanie o energii kwantu większej od 10 keV, co odpowiada częstotliwości większej od 2,42 EHz, a długości fali mniejszej od 124 pm. Zakres ten częściowo pokrywa się z zakresem promieniowania rentgenowskiego. W wielu publikacjach rozróżnienie promieniowania gamma oraz promieniowania X opiera się na ich źródłach, a nie na długości fali. Promieniowanie gamma wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub cząstek subatomowych, a promieniowanie rentgenowskie, w wyniku zderzeń elektronów z atomami. Promieniowanie gamma jest promieniowaniem jonizującym i przenikliwym. Nazwa promieniowania gamma pochodzi od greckiej litery γ.
Promieniowanie gamma przechodząc przez materię ulega pochłanianiu (wielkość pochłaniania zależy od energii promieniowania). Za pochłanianie promieniowania gamma odpowiadają następujące zjawiska:
wewnętrzny efekt fotoelektryczny (Photo) w wyniku którego promieniowanie gamma oddaje energię elektronom odrywając je od atomów lub przenosząc na wyższe poziomy energetyczne,
rozpraszanie comptonowskie (Compton) słabo związane lub swobodne elektrony doznają przyspieszenia w kierunku rozchodzenia się promieniowania. W pojedynczym akcie oddziaływania następuje niewielka zmiana energii kwantu gamma. W wyniku oddziaływania z wieloma elektronami kwant gamma wytraca swą energię. Jest to najważniejszy sposób oddawania energii przez promieniowanie gamma.
kreacja par elektron-pozyton (Pair), kwant gamma uderzając o jądro atomowe powoduje powstanie par cząstka-antycząstka (warunkiem zajścia zjawiska jest energia kwantu gamma 1,02 MeV - dwukrotnej wartości masy spoczynkowej elektronu),
reakcje fotojądrowe - niezwykle rzadkie, występuje przy odpowiednio dużej energii promieniowania (Eγ18,6 MeV}. W tym oddziaływaniu promieniowanie gamma oddaje energię jądrom atomowym wzbudzając je. Wzbudzone jądro atomowe może wypromieniować kwant gamma, ulec rozpadowi lub rozszczepieniu.
I. Cel ćwiczenia:
Zapoznanie się z podstawami dozymetrii promieniowania jonizującego.
Zbadanie zależności natężenia promieniowania od odległości od źródła.
Zapoznanie się z pojęciami: aktywności i dawki promieniowania.


(…)

… średniej arytmetycznej, zgodnie ze wzorem.
= 0,03 [μSv/h]
Po zobrazowaniu powyższych danych określiłyśmy błąd wyznaczenia mocy równoważnika dawki jako niepewność średniej arytmetycznej + błąd wyznaczenia tła.
Wszystkie dane zamieściłyśmy w tabeli nr VI , w której zawarłyśmy również odległość źródło-dozymetr. Za niepewność pomiaru odległości przyjęłyśmy ∆r =0,1 cm.
Tabela VI. Zależność mocy równoważnika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz