Dozór policji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dozór policji-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Omów dozór policji. Dozór jest samodzielnym środkiem zapobiegawczym, nie ma jednak przeszkód, aby stosować go łącznie z niektórymi innymi środkami zapobiegawczymi np. poręczeniem. Art. 275. § 1 stanowi, iż tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji, a oskarżonego żołnierza - pod dozór przełożonego wojskowego.
Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie wydalania się z określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, a także na innych ograniczeniach jego swobody niezbędnych do wykonywania dozoru. Oddanego pod dozór należy obarczyć co najmniej jednym obowiązkiem, można też nałożyć na niego kilka obowiązków.
Instytucja dozoru policji i przełożonego wojskowego ma charakter procesowego środka przymusu - zapobiegawczego; natomiast oddanie pod dozór kuratora osoby godnej zaufania, stowarzyszenia lub instytucji w okresie próby, dokonywane przez sąd np. zawieszający wykonanie kary, stanowi instytucję prawa karnego materialnego i nie jest dozorem w rozumieniu kpk.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz