Doktryny- zagadnienie Rousseau

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Doktryny- zagadnienie Rousseau - strona 1  Doktryny- zagadnienie Rousseau - strona 2

Fragment notatki:

23. JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712 - 1778) Zadebiutował tezą głoszącą, iż społeczeństwo oszukuje i demoralizuje ludzi a człowiek w stanie natury był istotą dobrą, nie czuł potrzeby życia społecznego, miał skromne wymagania i obce mu były namiętności (nie było pychy, która wg Hobbesa popychał ludzi pierwotnych do konfliktów); człowiek zrzeszał się w gromady z powodu klęsk elementarnych, to spowodowało że stał się amatorem wygody, decydujący był rozwój metalurgii i rolnictwa, powstała własność prywatna która jest przyczyną nierówności i stanu wojny; w ten sposób powstała społeczność polityczna przy pomocy umowy - państwo miało chronić słabych, jednak bogaci ich oszukali gdy pojawiła się potrzeba powołania przywódcy; uważa, że powrót do stanu pierwotnego jest niemożliwy i niewskazany, należy jednak usunąć nędzę i niesprawiedliwość przez powrót do zasad umowy; szukał idealnej, wzorcowej formy, która byłaby zgodna z naturalnym poczuciem sprawiedliwości, umowa przynosząca straty (wolność) jednostce i społeczeństwu byłaby sprzeczna z naturą i zdrowym rozsądkiem; tak więc każdy z osobna oddaje swoją wolność i moc pod kierownictwo woli powszechnej; naturalna wolność zmienia się w wolność cywilizowaną, egalitarną, oddając swe przywileje i dobra dostaje je z powrotem chronione przez prawo, wolność jest więc rozwinięta; podkreśla zasadę suwerenności ludu, jej niezbywalność jako prawa naturalnego, także niemożliwa jest delegacja na reprezentanta; jest także niepodzielna, zawsze dotyczy całości narodu, jednak możliwy jest rozdział samych funkcji władzy, odrzucał podział władz Montesquieu; wola powszechna musi oznaczać wolę większości, gdyż społeczeństwo może się mylić co do swego dobra; był przeciwny partiom politycznym, które reprezentują partykularne interesy; ustawy są ważne tylko gdy są wydane z woli powszechnej, to tylko zapewnia wolność; ważną cechą suwerenności jest kontrolowanie rządu: rząd demokratyczny oznacza, że wszyscy i tworzą i wykonują prawa, jednak grozi to dominacją interesów prywatnych nad ogólnymi, sprzeciwia się porządkowi naturalnemu, zakłada ciągłe zwoływanie na zgromadzenia, równość ekonomiczną, jest dobry tylko dla bogów; rząd monarchiczny często nie daje się pogodzić z zwierzchnością narodu, królowie dążą do absolutyzmu i realizacji własnych interesów, brak ciągłości rządu, dziedziczność zaś skazuje na rządy potworów i głupców, oznacza największe ciężary podatkowe (nadaje się do krajów zamożnych); lud może każdą władzę obalić kiedy zechce, nie jest to umowa nieodwołalna; zachęcał władcę do ingerowania w wielką własność i niwelowania dysproporcji, upowszechnienia własności, antyliberalnie; bardzo istotne jest wychowanie obywatelskie, popierał religię państwową.
A) Stan Natury - stan szczęścia bezpowrotnie utraconego przez ludzi; bez potrzeby życia społ.; rozum i namiętność nie były jeszcze rozwinięte; człowiek ani dobry ni zły, bo brak stosunków społ.; izolacja jednostki; wojny są możliwe tylko między społeczeństwami;

(…)

… i harmonii,
Ludzie są dobrzy z natury, kierują się miłością,
Ludzie zależni są jedynie od siły czysto fizycznej, od katastrof ekologicznych,
Nie ma własności, jest tylko posiadanie.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz