Die Naturkatastrophen

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Die Naturkatastrophen - strona 1 Die Naturkatastrophen - strona 2 Die Naturkatastrophen - strona 3

Fragment notatki:

Martyna. Notatka składa się z 3 stron.
Mein Thema: NATURKATASTROPHEN
30 Tausend von Menschen sind voriges Jahr in den Naturkatastrophen umgekommen.
Definition von Naturkatastrophen Statistik zum Thema
Ursache für der Naturkatastrophe
Naturkatastrophefolgen
Schlussfolgerungen
WŐRTER UND WENDUNGEN: - das Ereignis -e , - zdarzenie (z.B.: Der Naturkatastrophe ist das Ereignis, das schädlich für die Menschen ist. - Klęska żywiołowa jest zdarzeniem, które jest szkodliwe dla ludzi.) - sein etw bedingt durch +Akk - (z.B.: Der Naturkatastrophe ist das Ereignis, das durch die Natur bedingt ist.) - die Naturgewalten - siły przyrody (z.B.: Die Naturgewalten sind eine Gefahr für die Menschen. - Siły przyrody są zagrożeniem dla ludzi.)
- verbunden mit +Dat - powiązany (z.B.: Mit Naturgewalten sind Probleme verbunden. -Z siłami natury są związane problemy) - es geht um + Akk - chodzi o (z.B.: In meinem Thema geht es um das Erdbeben, das Hochwasser, den Tsunami, den Tornado, die Trockenheit, den Hurrikan, die Lawine und der Frost. - W moim temacie chodzi o trzęsienie ziemi, powódź, tsunami, tornado, suszę, huragan, lawinę i mróz.) - die vier Elemente - cztery żywioły (z.B.: Das Feuer, die Luft, das Wasser und die Erde sind die vier Elemente, die den Leuten bedrohen. - Ogień, powietrze, woda I ziemia to cztery żywioły, które zagrażają ludziom.) - die Erschütterung -en - wstrząs sejsmiczny (z.B.: Die seismische Erschütterungen waren, wenn Erde gebebt hat. -Wstrząsy sejsmiczne były, kiedy ziemia się trzęsła.) - abh ä ngen von - zależeć od (z.B.: Das Erdbeben hängt von dem Erdinnere ab, genau von dem geologische Bau des Erde. - Trzęsienie ziemi zależy od wnętrza Ziemi, dokładnie od budowy geologicznej Ziemi.) - die starke Regenf ä lle -silne opady deszczu (z.B.: Die starke Regenfälle verursachen die Flut. - Intensywne opady deszczu powodują powódź.) - atmosph ä rische Ph ä nomene - zjawiska atmosferyczne (z. B.: Sowohl der Tornado als auch der Hurrikan sind atmosphärische Phänomene. - Zarówno tornado jak i huragan są zjawiskami atmosferycznymi.) - einhergehen mit + Dat - występować jednocześnie z (z.B.: Das Gewitter und heftiger Wind gehen mit dem Tornado einher. - Burza i gwałtowny wiatr występują jednocześnie z Tornadem.) - haben Einfluss auf +Akk - mieć wpływ na (z.B.: Die Luftzirkulation und der Luftdruck haben Einfluss auf eine Entstehung eines Hurrikans. - Cyrkulacja powietrza i ciśnienie atmosferyczne mają wpływ na powstawanie huraganu.) - abrutschen von +Dat - zsuwać się z (z.B.: Der Schnee rutscht vom Gebirge ab. - Śnieg zsuwa się z góry.) - ü berfluten - zalać (z.B.: An den Flüssen sind viele Städte überflutet. - Przez rzeki zostało zalanych dużo miast.)

(…)

… (z.B.: Die Gebäude stehen unter Wasser. - Budynki stoją pod wodą.)
- jdm Schäden zufügen - wyrządzać komuś szkody ( z.B.: Naturkatastrophen haben den Leuten Schaden zugefügt. - Klęski żywiołowe wyrządziły ludziom szkody)
- das Frühwarnsystem - system wczesnego ostrzegania (z.B.: Man sollte das Frühwarnsystem verbessern. - Powinno się ulepszać system wczesnego ostrzegania.)
- warnen vor +Dat…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz