Diagram przepływu danych - Równoważenie wewnętrzne DFD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagram przepływu danych - Równoważenie wewnętrzne DFD - strona 1 Diagram przepływu danych - Równoważenie wewnętrzne DFD - strona 2 Diagram przepływu danych - Równoważenie wewnętrzne DFD - strona 3

Fragment notatki:

Projektowanie  systemów  informatycznych Zajęcia: Diagramy przepływu danych IV.   Słownik danych. Specyfikacje procesów. Literatura bazowa: E.Yourdon , Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996 J.Roberston, S.Robertson , Pełna analiza systemowa, WNT, Warszawa 1999 KI AE PSI 2006 1 KI AE PSI 2006 2 SIWFF diagram wstępny  - odpowiedzi na zdarzenia  Jak tworzyć pełny DFD: 1. Wstępny DFD - diagram odpowiedzi na zdarzenia 2. Pełny DFD powstaje poprzez procesy  kompozycji  i   dekompozycji  diagramu odpowiedzi na zdarzenia KI AE PSI 2006 3 Aby tworzyć modele złożonych systemów (a więc o dużej ilości  procesów) i nie łamać zasad złożoności należy zastosować  kompozycję i    dekompozycję diagramu  -  utworzyć diagram  wielopoziomowy .  Jak poruszać się po diagramach wielopoziomowych? Zstępująca metoda  pokazywania złożonych systemów  polega na możności pokazywania tylko fragmentu systemu  wraz ze zwiększeniem stopnia szczegółowości  na kolejnych  poziomach modelu/diagramu - tak jak w atlasie  samochodowym KI AE PSI 2006 4 PROCES 3 Fragm g e m nt n pełne n go g  DFD po  dekomp m ozyc y ji i równo n ważeni n u KI AE PSI 2006 5 Równoważenie wewnętrzne DFD Zasada zachowania zgodności pomiędzy poziomami diagramu  (Yourdon) - przepływy wchodzące i wychodzące z procesu na  danym poziomie powinny być zgodne z diagramem  reprezentującym ten proces na niższym poziomie lub Zasada równowagi modelu (Roberstsonów) Diagram dziecko przetwarza te same dane co diagram ojciec KI AE PSI 2006 6 KI AE PSI 2006 7 SIWFF diagram wstępny  - przygotowanie do dekompozycji  KI AE PSI 2006 8 SIWFF- DIAGRAM 0 [DFD_0]  KLIENT DYSTRYBUTOR kontakty z klientem katalogi, nowe  filmy     SIWFF decyzje raporty  z działalności WŁAŚCICIEL SIWFF - Diagram kontekstowy – najwyższy poziom DFD KI AE PSI 2006 9 KI AE PSI 2006 10 SIWFF- DIAGRAM 0 [DFD_0]  KI AE PSI 2006 11 SIWFF- DIAGRAM 3 [DFD_3]  KI AE PSI 2006 12 SIWFF- DIAGRAM 4 [DFD_4]  KI AE PSI 2006 13 SIWFF- DIAGRAM 5 [DFD_5]  KI AE PSI 2006 14 SIWFF- DIAGRAM 6 [DFD_6]  Narzędzia stosowane w Modelu Zachowania Aspekt przetwarzania Diagramy przepływu danych (DFD - dataflow diagram) Słowniki danych (DD – data dictionary) Specyfikacje procesów (PSPEC – process specification) Aspekt danych Diagramy związków obiektów/encji (ERD – entity relationship  diagram) Aspekt zachowania systemu w czasie Diagramy sieci przejść (STD – state transition diagram) KI AE PSI 2006 15 Słowniki danych (DD – data dictionary)    Po co jest słownik?  abyśmy mogli znaleźć wytłumaczenie napotkanego sformułowania, 

(…)


miejsce-produkcji
*państwo, w którym został wyprodukowany film*
 
 
tekst
miejsce-urodzenia
*nazwa miasta gdzie urodził się klient*
 
 
tekst
nazwisko
*nazwisko klienta*
 
 
tekst
nazwisko-reżysera
*nazwisko pierwszego reżysera*
 
 
tekst
*informacje z dokumentów dostawy*
{dystrybutor+tytuł+nazwisko-reżysera+imięreżysera+aktorzy+
nr-katalogowy+rok-produkcji+miejsceprodukcji+typ-nośnika+
cena-zakupu+ilość-egzemplarzy}
 
 
KLIENCI
nowe-filmy
KI AE
PSI 2006
20
Notacje
1.
=
+
= to kombinacja składników tworzących przepływ/magazyn
+ tym znakiem łączymy kolejne składniki
czytelnik = numer-karty+nazwisko+imię+typ-dokumentu+numerdokumentu+data-urodzenia+miejsce-urodzenia+kod+miasto+typulicy+ulica+telefon+data-rejestracji
2.
{}
{to co w nawisach klamrowych może się powtarzać}
Zamówienie = id-klienta+data-zamówienia+{nazwa-towaru+ilość}
Granice iteracji: 1{nazwa-towaru+ilość}11
3.
()
(elementu w nawiasie okrągłym może nie być – jest opcjonalny)
Pracownik-naukowy = (tytuł)+nazwisko+imię
KI AE
PSI 2006
21
4.
[]
[w nawiasy kwadratowe ujmuje się elementy wyboru. Poszczególne możliwości
oddziela się znakiem „|”]
typ-dokumentu = [”Dowód osobisty”|”Paszport”|”Legitymacja studencka”]
5.
*
*to jest komentarz. Czasami jest on nieodzowny dla umiejscowienia danych w
kontekście. Niektóre metodyki kładą duży nacisk na stosowanie komentarzy*
6.
@
@ przed składnikiem elementarnym oznacza, iż jest on kluczem
identyfikującym kolejne wystąpienia
czytelnik = @numer-karty+nazwisko+imię+typ-dokumentu+numerdokumentu+
data-urodzenia+miejsce-urodzenia+kod+miasto+typ-ulicy+ulica+telefon+datarejestracji
KI AE
PSI 2006
22
Specyfikacje procesów…
… (PSPEC – process specifications)
Specyfikacja procesu definiuje (opisuje), co należy zrobić w celu
przekształcenia wejścia na wyjścia.
Metody specyfikacji procesów:
•strukturalizowany opis w języku polskim
•tablice decyzyjne
drzewa decyzyjne
•pseudokod – strukturalny język polski
Podstawowym wymaganiem poprawnej specyfikacji procesów, jest
to iż musi być zrozumiała i weryfikowalna przez zespół…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz