Dezinformacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi - zarządzanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dezinformacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi - zarządzanie - strona 1 Dezinformacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi - zarządzanie - strona 2 Dezinformacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi - zarządzanie - strona 3

Fragment notatki:

DEZINFORMACJA
W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI
SPIS TREŚCI Wstęp Zarządzanie to zbiór działań prowadzących do osiągania zamierzonych celów poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów. Z definicji tej wynika, że zarządzanie postrzegane tu jest jako pewien proces, zjawisko trwające w czasie, charakteryzujące się specyficznymi czynnościami, zapoczątkowanymi sformułowaniem celów działania. Zarządzanie jest celowym oddziaływaniem na wszystkie zasoby organizacji, a więc na ludzi, zasoby rzeczowe (materialne), finansowe i informacyjne. Jedna z definicji zarządzania mówi: „Zarządzanie to swojego rodzaju tworzenie rzeczywistości z dostępnych elementów takich jak: pomysły, ludzie oraz relacje między nimi, środki materialne tj. maszyny, budynki, materiały, urządzenia, produkty gotowe i inne, instytucje formalno-prawne, środki pieniężne oraz prawa do dysponowania nimi ”
Zarządzanie zasobami ludzkimi pochodzi od tłumaczenia z języka angielskiego terminu „Human Resources Management” i jak sama nazwa sugeruje, dotyczy zespołów ludzkich i jest realizowane z myślą o spowodowaniu pożądanych postaw i zachowań ludzkich. Jego istotą jest osiąganie celów organizacji dzięki ludziom i ich zasobom Na zarządzanie ludźmi składa się wiele elementów i sposobów oddziaływania, które zostały szczegółowo opisane w bardzo rozległej literaturze na temat teorii zarządzania zasobami ludzkimi..
Zarządzanie związane jest odbieraniem i przekazywaniem informacji, które są uważane za najważniejszy aspekt zarządzania zasobami ludzkimi, każdemu bowiem zarządzającemu potrzebna jest informacja, aby mógł on podejmować właściwe decyzje. Muszą, więc oni tworzyć taką sieć wzajemnych kontaktów wewnątrz i na zewnątrz organizacji, która zapewni im otrzymywanie na czas niezbędnych informacji potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji.
Właściwa informacja stanowi podstawę efektywnego zarządzania, i pełni ona w zarządzaniu rolę służebną. Może jednak być również wykorzystywana jako narzędzie do oddziaływania na określone zasoby ludzkie w celu manipulacji i osiągnięcia założonych, nie zawsze szczytnych celów i nie zawsze mających na celu dobro organizacji. Niniejsza praca przybliży tematykę wykorzystania informacji w celu wywierania na zasoby ludzkie określonych celów.
D ezi nformacja Czym jest istota zarządzania zasobami ludzkimi? Jest to metoda osiągnięcia przewagi nad innymi, poprzez pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego. Obejmuje, więc wszystkie aspekty wzajemnych relacji między grupami ludzi i poszczególnymi osobami. To zbiór wiedzy, umiejętności i postaw, które potrzebne są wszystkim organizacjom, aby mogły ze sobą konkurować.

(…)

… cel - dezinformację jednostek lub społeczeństw, przeciwko którym były lub są skierowane.
Dezinformacja - jak osłabić przeciwnika?
Od dawien dawna jesteśmy świadkami wojen. Prowadzone były one różnymi metodami często niekonwencjonalnymi. Ważne było by prowadziły do wyznaczonego celu. „Jeden z najsłynniejszych teoretyków wojny, żyjący 25 wieków temu Sun Cy swoje dzieło „Sztuka wojenna” streścił w jednym zdaniu: Cała sztuka wojenna zasadza się na oszustwie". Już 2500 lat temu pisał, że "Najwyższą umiejętnością w sztuce wojennej jest podporządkowanie nieprzyjaciela bez walki. (...) Należy zastosować wszystkie możliwe środki, żeby zabić w przeciwniku gotowość do walki i wiarę w zwycięstwo”.
Dezinformacja odgrywa ogromną rolę we wszelkiego rodzaju konfliktach, zwłaszcza w okresie poprzedzającym…
…. Przeciwnicy Hitlera sądzili, że wystarczy im posługiwanie się dowodami logicznymi, dlatego przegrali. Kiedy wreszcie odwołali się do emocji, usiłowali ośmieszyć przeciwnika, co w walce z dezinformacją jest metodą najmniej skuteczną.
O sukcesie polskiej dezinformacji
Zimą 1940 r. gen. Rowecki powołał przy Wydziale Propagandy Związku Walki Zbrojnej referat "N" zajmujący się propagandą w języku niemieckim…
… środki masowego przekazu, pozostające w dyspozycji państwa i partii, bywały traktowane jako narzędzia służące do polityczno-ideologicznej indoktrynacji. Indoktrynacja, to proces systematycznego i zorganizowanego wpajania członkom społeczeństwa określonej ideologii leżącej w interesie państwa. Prowadzona jest za pomocą szczególnie zmasowanej i nieustępliwej propagandy, stosowanej przez środki masowego…
… generalnym Serbo-Łużyckiego Komitetu Narodowego i redaktorem naczelnym "Spraw Łużyckich". Prezesem Komitetu był mieszkający w Warszawie pół Łużyczanin Roman Borysz. W pierwszym numerze "Spraw Łużyckich" z 1 listopada 1942 r. zamieszczone zostało memorandum, w którym Komitet zwracał się do Polaków (przyszłych zwycięzców) i prosił o włączenie całych historycznych Łużyc w skład państwa polskiego. Zwrócono…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz