Delikty prawa pretorskiego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Delikty prawa pretorskiego. - strona 1 Delikty prawa pretorskiego. - strona 2 Delikty prawa pretorskiego. - strona 3

Fragment notatki:

Delikty prawa pretorskiego. Dzięki działalności każdego pretora, który starał się aby szanowano nakazy jego edyktu i ochrony osób prywatnych powstaje wiele grup deliktów pretorskich. Najważniejsze z nich:
te popełniane w czasie sporu sądowego ( np. nieposłuszeństwo wobec nakazów magistratury brak odpowiedzi na wezwanie przez sądetc.)
naruszenia interesó osób prywatnych ( szkoda moralna lub pieniężna oszukanie kontrahenta)
Szczególne znaczenie mają 3 stany faktyczne- są przedmiotami represji pretorskiej. Należą do nich: metus dolus fraus creditorum Metus- groźba.
To bojaźń wywołana działaniem drugiej osoby, która dopuszcza się groźby.= przymus psychiczny= vis compulsiva. (w przeciwieństwie do przymusu fizycznego- vis absoluta- wykluczającego istnienie woli)
Zależna była od pewnych wymogów: vis gravis- poważna( zastrasza każdego odważnego) iniusta (bezprawna) praesens (zbieżna w czasie- teraźniejsza)
Środki pretorskie służące do ich ścigania: actio quod metus causa exceptio quod metus causa restitutio in integrum propter metum Dolus- podstęp. To działanie w celu oszukania( circumvenire) - poprzez wywołanie fałszywego wyobrażenia o stanie faktycznym rzeczy lub poprzez zatajenie prawdy o rzeczywistym stanie rzeczy.
Delikt ten ścigany już przez pretora Aquiliusa Gallusa. Przez skargę in factum- actio de dolo Za czasów postępowania legisakcyjnego- ściga Lex Plaetoria . Oszukanie osoby małoletniej. ( minor) Za czasów postępowania formułkowego, używa się 3 środków procesowych: actio doli- skarga penalna przeciw sprawcy( tylko! Nie dziedzicom) w ciągu 1 roku. Jest ona subsydiarna, posiłkowa= gdy nie da się wnieść innego powództwa. A w prawie Justyniańskim- skarga arbitralna. Exceptio doli- przeciwstawiana powództwu działającego podstępnie. Gdy akt zawarty pod wpływem podstępu nie został wykonany.
W prawie Justyniańskim:
Exceptio doli specialis- w konkretnym generalis- subsydiarna, gdy zarzut ten zastępuje Przypadku jakąś ekscepcje. Restitutio in integrum propter dolum. 3. Fraus creditorum To taki rodzaj przestępstwa, który polega na= osoba, ma długi, a jej majątek nie starcza na spłacenie wierzycieli( fraudator) lub na ich zaspokojenie w dużej mierze. Więc ta osoba celowo umniejsza swój majątek za pomocą:
aktów prawnych
lub aktów materialnych
i wyrządza w ten sposób szkodę swoim wierzycielom .To przestępstwo, polegające na działaniu na szkodę wierzycieli, to tzw. Fraus creditorum. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz