Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

d ecyzje produkcyjne przedsiębiorstwa: analiza ogólna Wszystkie decyzje przedsiębiorstw dot. wielkości podaży i produkcji są podejmowane po to, aby zmaksymalizować zysk. Jak przedsiębiorstwo ustala wielkość produkcji?
Celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku przez wybór optymalnych rozmiarów produkcji. Zmiana wielkości produkcji wpływa zarówno na koszty produkcji, jak i na wielkość przychodów ze sprzedaży. - minimalizacja kosztów : przedsiębiorstwo dążące do maksymalizacji zysku musi wytwarzać swoją produkcję przy najniższych kosztach. Przedsiębiorstwo ponosi koszty w wysokości np. 10 zł nawet wtedy, gdy wielkość produkcji równa jest zeru. Są one związane z koniecznością utrzymania przedsiębiorstwa (opłacenia kosztów funkcjonowania biura, wynajęcia telefonu itp.). Rozpoczęcie produkcji powoduje dalszy wzrost kosztów. Koszt całkowity rośnie wraz ze wzrostem produkcji, zmiany te nie są jednak proporcjonalne. Przy średnich rozmiarach produkcji, np. 4 jednostek na tydzień, koszty zwiększają się dość wolno w miarę wzrostu produkcji. Przy większych rozmiarach produkcji, np. 9 jednostek tygodniowo, następuje bardzo gwałtowny wzrost kosztów. Może on być wynikiem np. konieczności zapłacenia pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w weekend.
- informacja o wysokości kosztów jest niewystarczająca do obliczenia wielkości zysków. Przedsiębiorstwo musi też uwzględniać przychody , które zależą od popytu na jego produkty. Utarg całkowity - cena pomnożona przez ilość sprzedanego dobra. Maksymalizacja zysku nie jest równoznaczna z maksymalizacją utargu. Przedsiębiorstwo oblicza zyski dla każdych możliwych rozmiarów produkcji. W tym celu musi dysponować informacją o wysokości przychodów i kosztów dla różnych rozmiarów produkcji. Na tej podstawie oblicza zyski i wybiera taką wielkość produkcji, która pozwala zmaksymalizować całkowity zysk ekonomiczny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz