Decyzja administracyjna a akt administracyjny - Postępowanie administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzja administracyjna a akt administracyjny - Postępowanie administracyjne - strona 1

Fragment notatki:

DECYZJA ADMINISTRACYJNA A AKT ADMINISTRACYJNY akt administracyjny kategoria głównych władczych form działania administracji publicznej (akt władczy administracji) Ochendowski : Władcze działanie prawne organu administracji publicznej skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych Boć: Sformalizowany objaw woli organu administrującego podjęty na podstawie prawa i w granicach przysługujących temu organowi kompetencji, skierowany do zindywidualizowanego adresata , w konkretnej sprawie, wywołujący skutki prawne w sferze prawa administracyjnego, a niekiedy również w sferze innych działów prawa
czynność skierowana zarówno do podmiotów niezwiązanych prawno-organizacyjnie jak i do podmiotów podległych autorowi aktu. Podłożem problemu relacji decyzja administracyjna - akt administracyjny jest pojęcie prawa administracyjnego
decyzja administracyjna akt stosowania normy prawa administracyjnego (materialnego, powszechnie obowiązującego itd.)
klasyfikacje (najbardziej typowe):
zewnętrze (wychodzi poza administrację) i wewnętrzne (akty administracji kierowane do administracji - np akty nadzoru, polecenie i rozkaz - indywidualne, wytyczne do interpretacji - generalne)
jednostronne (decyzja, uchwała rady gminy, polecenia) i dwustronne (porozumienie administracyjne, komunalne - przekazanie zadań)
zobowiązujące - nakładają obowiązek
kształtujące (np. nadanie obywatelstwa, nominacja, immatrykulacja)
ustalające (np. prawo do emerytury, wysokość stypendium) ujęcie materialnoprawne - akt stosowania normy prawa administracyjnego
ujęcie procesowe - prawna forma kończąca postępowanie administracyjne w danej instancji
podział z uwagi na charakter skutku :
konstytutywne (uzyskanie licencji, koncesji)
deklaratoryjne (cieńka granica między zaświadczeniem a decyzją deklaratoryjną; po PRL z mocy prawa majątki lokalne przechodziły na gminę ale wojewoda w decyzji potwierdza to przejście)
zupełne
częściowe art. 104 kpa
sukcesja decyzji administracyjnej objęcie uprawnienia lub obowiązku wynikającego z decyzji kierowanej do osoby trzeciej możliwość uzyskania decyzji udzielającej uprawnienia lub nakładającej obowiązek taki sam jak u poprzednika (podstawa roszczeń o wydanie decyzji administracyjnej) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz