CZASZKA - anatomia - mózg, kości, kręgosłup

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 5761
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
CZASZKA - anatomia - mózg, kości, kręgosłup - strona 1

Fragment notatki:

i jest opracowaniem najważniejszych zagadnień z zakresu budowy czaszki. Są to takie zagadnienia jak: czaszka, mózg, kości, oraz kręgosłup. W kontekście tych zagadnień notatka porusza takie pojęcia jak: proces rozwojowy czaszki, tj. stadium błoniaste, stadium chrzęstne,stadium kostne, ponadto omawia kwestie związane z budową mózgu, a także chorobami mózgu, m.in. choroby zwyrodnieniowe, zapalenia mózgu, guzy mózgu, urazy mózgu. Dodatkowo prezentuje budowę kręgosłupa, odcinki z którego składa się kręgosłup oraz choroby kości.

CZASZKA, złożony z licznych elementów szkielet głowy kręgowców, z reguły kostny, niekiedy chrzęstny (np. u ryb spodoustych, kostnołuskich). Czaszkę cechuje duża różnorodność morfologiczna nie tylko w przebiegu filogenezy, ale i w obrębie gat. czy nawet ras, stąd jej duże znaczenie taksonomiczne. Czaszka osłania mózgowie oraz spełnia funkcję ochronną lub podporową w stosunku do innych narządów położonych w obrębie głowy; dzieli się na 2 zasadnicze części: czaszkę właściwą (nazywaną poprzednio mózgoczaszką) oraz twarz, zw. też częścią twarzową czaszki (określaną dawniej jako część trzewną czaszki lub trzewioczaszką); kości czaszki właściwej okrywają mózgowie i narządy zmysłów: wzroku, słuchu, równowagi, węchu i smaku; kości twarzy stanowią rusztowanie kostne dla przedniej części przewodu pokarmowego i układu oddechowego. Proces rozwojowy czaszki przebiega w 3 kolejnych stadiach: stadium błoniaste w okresie embrionalnym, gdy zawiązki czaszki w postaci miękkich błon mezenchymatycznych osłaniają pierwotne pęcherzyki mózgowe; stadium chrzęstne, które tylko u ryb spodoustych i kostnołuskich ma charakter trwały, u pozostałych kręgowców, podobnie jak błoniaste, stanowi etap przejściowy; stadium kostne, ostateczne i trwałe ogniwo rozwojowe (cechuje prawie wszystkie kręgowce). Czaszki ssaków tworzy znacznie mniejsza liczba kości niż czaszki pozostałych kręgowców; czaszka właściwa ssaków składa się z: kości pokrywowych — ciemieniowej, międzyciemieniowej, czołowej, nosowej, łzowej i lemiesza; kości zastępczych — potylicznej, klinowej, sitowej, oraz kości skroniowej; czaszka twarzowa jest zbud. z kości pokrywowych: jarzmowej, podniebiennej, skrzydłowej, międzyczaszkowej, szczęki i żuchwy. Czaszkę człowieka charakteryzuje, w porównaniu z innymi ssakami, przewaga części mózgowej nad twarzową, co jest następstwem silnego rozwoju mózgu; część mózgowa ma formę dużej, prawie kulistej puszki, pod którą jest podsunięta mała twarz, o pionowym profilu i delikatnych szczękach; cechy te wytworzyły się stopniowo, dopiero w okresie ostatniego miliona lat; u australopiteków puszka mózgowa była znacznie mniejsza i płaska, a część twarzowa czaszki bardzo masywna i silnie wystająca do przodu.
MÓZG, mózgowie, największe skupienie tkanki nerwowej u kręgowców, znajdujące się w jamie czaszki; zespół najwyższych ośr. nerwowych. Mózg rozwija się z 3 pęcherzyków pierwotnych: przodomózgowia, śródmózgowia i tyłomózgowia, z których powstaje 5 pęcherzyków wtórnych, będących zawiązkami 5 części mózgu: kresomózgowia, międzymózgowia, śródmózgowia, móżdżku (u ssaków łożyskowych — także mostu) i rdzenia przedłużonego (przechodzącego w rdzeń; kręgowy). Wewnątrz mózgu znajduje się układ komór mózgowych, powierzchnię okrywają opony mózgowo-rdzeniowe. Według często stosowanego podziału fizjol.-klinicznego (funkcjonalnego) terminem mózg określa się kresomózgowie — półkule mózgowe połączone ciałem modzelowatym i jądra podstawy, a pozostałe części mózgu, poza móżdżkiem,

(…)

…) terminem mózg określa się kresomózgowie — półkule mózgowe połączone ciałem modzelowatym i jądra podstawy, a pozostałe części mózgu, poza móżdżkiem, jako pień mózgu; kresomózgowie, pień mózgu i móżdżek łącznie, są zw. mózgowiem. Zewnętrzną część półkul mógowych tworzy kora mózgowa, najwyższa hierarchicznie część mózgu, wewnętrzny trzon półkul stanowi istota biała, złożona z włókien nerwowych, wśród…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz