Czasowniki nieregularne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 4270
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czasowniki nieregularne - strona 1

Fragment notatki:

IRREGULAR ENGLISH VERBS
ANGIELSKIE CZASOWNIKI NIEREGULARNE
LISTA DLA ZAAWANSOWANYCH
INFINITIVE
PAST TENSE
PAST PARTICIPLE
ZNACZENIE
abide [ebajd]
abode [ebołd], abided [ebidid]
abode [ebołd], abided [ebidid]
wytrzymywać, znosić
arise [erajz]
arose [erołz]
arisen [eryzn]
nadarzać się, powstawać
awake [ełejk]
awoke [ełołk]
awoken [ełołken], awoke [ełołk]
obudzić, wzbudzić
be [bi]
was [łoz], were [łer]
been [bin]
być
bear [ber]
bore [bor]
born [born]
znosić, urodzić
beat [bit]
beat [bit]
beaten [bitn]
bić, uderzać
become [bikam]
became [bikejm]
become [bikam]
stawać się
begin [bygin]
began [bygen]
begun [bygan]
zaczynać
bend [bend]
bent [bent]
bent [bent]
zginać
bereave [byriw]
bereft [byreft], bereaved [byriwd]
bereft [byreft], bereaved [byriwd]
pozbawiać, osierocić
beseech [bysiicz]
besought [bysot]
besought [bysot]
błagać
beset [byset]
beset [byset]
beset [byset]
otaczać, osaczać
bespeak [byspik]
bespoke [byspołk]
bespoken [byspołkn]
świadczyć, wyrażać
bet [bet]
bet [bet], betted [betid]
bet [bet], betted [betid]
zakładać się, obstawiać
bid [byd]
bid [byd], bade [bejd]
bid [byd], bidden [bydn]
składać ofertę, licytować
bind [bajnd]
bound [bałnd]
bound [bałnd]
wiązać
bite [bajt]
bit [byt]
bitten [bytn], bit [byt]
gryźć
bleed [bliid]
bled [bled]
bled [bled]
krwawić
blow [bloł]
blew [blu]
blown [blołn]
dmuchać, wiać
break [brejk]
broke [brołk]
broken [brołken]
łamać
breed [brid]
bred [bred]
bred [bred]
hodować
bring [briń]
brought [brot]
brought [brot]
przynosić
broadcast [brodkast]
broadcast [brodkast]
broadcast [brodkast]
nadawać, transmitować
build [byld]
built [bylt]
built [bylt]
budować
burn [bern]
burnt [bernt], burned [bernt]
burnt [bernt], burned [bernt]
płonąć, palić się
burst [berst]
burst [berst]
burst [berst]
wybuchnąć
buy [baj]
bought [bot]
bought [bot]
kupować
catch [kecz]
caught [kot]
caught [kot]
łapać
cast [kast]
cast [kast]
cast [kast]
rzucać
chide [czajd]
chid [czyd]
chid [czyd], chidden [czydn]
strofować
choose [czułz]
chose [czołz]
chosen [czołzen]
wybierać
cleave [kliiw]
clove [klołw], cleft [kleft]
cloven [klołwn], cleft [kleft]
rozłupać, rozszczepiać
cling [klyn]
clung [klan]
clung [klan]
przylgnąć
clothe [klołw]
clad [klad], clothed [klołwd]
clad [klad], clothed [klołwd]
ubierać, odziewać
come [kam]
came [kejm]
come [kam]
przychodzić, przybywać
cost [kost]
cost [kost]
cost [kost]
kosztować
creep [kriip]
crept [krept]
crept [krept]
czołgać się, pełzać
cut [kat]
cut [kat]
cut [kat]
ciąć
deal [dil]
dealt [delt]
dealt [delt]
zajmować się, handlować
dig [dyg]
dug [dag]
dug [dag]
kopać
do [du]
did [dyd]
done [dan]
robić
draw [dro]
drew [dru]
drawn [dron]
rysować, ciągnąć
dream [drim]
dreamt [dramt], dreamed [drimd]
dreamt [dramt], dreamed [drimd]
śnić, marzyć
1
drink [drynk]
drank [drenk]
drunk [drank]
pić
drive [drajw]
drove [drołw]
driven [drywn] ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz