Czas nieprzerwanego prowadzenia pojazdu - omówienie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czas nieprzerwanego prowadzenia pojazdu - omówienie - strona 1 Czas nieprzerwanego prowadzenia pojazdu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Czas nieprzerwanego prowadzenia pojazdu
Maksimum 4,5 h
Czas przerwy
Na każde 4,5 h jazdy minimum 45 min (przy czym może być podzielone na 15 i 30 min)
Dzienny czas prowadzenie pojazdu
Maksimum 9 h (2 razy w tygodniu może być przedłużone do 10 h)
Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu
Maksimum 56 h
Dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu
Maksimum 90 h w ciągu każdych dwóch kolejnych tygodni
Odpoczynek dobowy (załoga jednoosobowa)
Minimum 11 kolejnych godzin przed upływem 24 h od zakończenia ostatniego dziennego lub tygodniowego odpoczynku (3 razy w tygodniu może być skrócone do minimum 9 h, może też być podzielony do 3 i 9 h- ważna kolejność)
Odpoczynek dobowy (załoga dwuosobowa)
Minimum 9 kolejnych godzin w ciągu 30 h.
Odpoczynek tygodniowy
Minimum 35 kolejnych godzin po maksimum 6 okresach jazdy (może być skrócony do 24 h, pod warunkiem, że zostanie zrekompenso-wany łącznie z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 9 godzin)
Czas pracy
Normalny: 8 h dziennie i 40 h tygodniowo (w przeciętnym 5-dniowym tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprze-kraczającym 4 miesięcy)
Z godzinami nadliczbowymi: 48 h w tygodniu (lub wyjątkowo 60 h w tygodniu, pod warunkiem, że w ciągu przyjętego okresu rozliczeniowego nieprzekraczającego 4 mie-sięcy nie przekroczy on średnio 48 h w tygodniu), liczba godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 260 godzin.
Przerwa w pracy
Minimalnie 30 min. jeśli kierowca pracuje 6-9 godzin, oraz minimalnie 45 min. jeśli kierowca pracuje powyżej 9 godzin. Może być dzielona na okresy trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie. Przerwy podlegają skróceniu o przerwę 15 minutową, którą pracodawca musi wprowadzić jeśli kierowca pracuje co najmniej 6 godzin.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz