Cyfrowo analogowy przetwornik Σ - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cyfrowo analogowy przetwornik Σ - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Cyfrowo analogowy przetwornik Σ
Przykładowa struktura cyfrowo-analogowego przetwornika Σ_ przeznaczone-
go do zastosowań telekomunikacyjnych przedstawiona jest na rys. 8.4. Sygnał
cyfrowy PCM jest w pierwszym stopniu aproksymowany z wykorzystaniem
odpowiedzi impulsowej filtru dolnoprzepustowego o częstotliwości granicz-
nej 4 kHz tak, aby podnieść częstotliwość probkowania sygnału z 8 kHz
do 32 kHz. W następnym stopniu dokonuje się interpolacji liniowej sygnału
i podnosi częstotliwość probkowania do 128 kHz. W trzecim stopniu nastę-
puje ośmiokrotne powielenie każdej probki tak, że częstotliwość probkowania
sygnału zostaje podniesiona do 1024 kHz. Tak przygotowany sygnał tra-
fia do układu przedstawionego na rys. 8.5. Przetwarzanie cyfrowo-analogowe
obejmuje jedynie cztery najstarsze bity sygnału x 1[ n ], tworzące sygnał y [ n ].
Jeżeli szum kwantowania e [ n ] jest szumem białym to odpowiadająca mu
składowa w sygnale y [ n ] jest tłumiona w zakresie małych częstotliwości ze
względu na zero transmitancji 1 − z − 1 przypadające dla składowej stałej.
W ten sposob następuje oddzielenie przetwarzanego sygnału, ktorego wid-
mo obejmuje niskie częstotliwości, od szumow kwantowania, ktorych widmo
obejmuje głownie wysokie częstotliwości5. Szum kwantowania łatwo wyelimi-
nować z sygnału analogowego za pomocą nieskomplikowanego analogowego
filtru dolnoprzepustowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz