Ćwiczenia - logistyka zaopatrzenia - Prognozowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - logistyka zaopatrzenia - Prognozowanie - strona 1 Ćwiczenia - logistyka zaopatrzenia - Prognozowanie - strona 2

Fragment notatki:

)
PRZYKLADY
ZADANIE
f-,,6GNOZ
1
W okresie15tygodni zanotowano w magazynie zaopatrzenia nastepujace liczby
samochodów
dostarczajacych niezbedne do produkcji surowce :
i
CWICZENIE
Tydzien
3
2
14
13
12
4
15
11
10
6
5
9
8
7
--
81
117
127
106
109
103
99
89
101
90
86
Liczba84
samochodów
96
nr 2
POTRZEBY MATERIALOWE
- ilosciowe
metody prognozowania
c"- •.
2
Okreslic przy wykorzystaniu metody naiwnej liczbe samochodów obslugiwanych w
terminalu
-~t.-
okresu
ZADANIE
t~
1. Zgodnie z modelem dla metody naiwnej prognoze mozna sporzadzic dla okresu
podstawie
,.
86
106
117
103
89
96
'/11;- 16·127 g101
81
99
90
109
84
"03t- wartosci sa z 5
-12.r9 O (DJ
"lT'4'1 F(t=l)
9&--.tO
90
891\;
S~
I=.
- D
- 110 q
tydzien I
2 tydzien Jlo9lBlad prognozy na nastepujace·
jej
«33
~
'6Prognoza danych
"Ob*'T
1041A
IV'
S~
wartosc min 5
11
13
-AO
samochodów
""j""0
l
-~
t.,
wartosc 8
srednia max
5 A~
196.•8b't~/)~~
~ D(4;l~'~10 13p,,~-I~:A05
~.) . 2- l~
:M~A05
O
t
I
Sil
samochodów
4:L.
,--- ~ns ~4:n
~" q;
_-.ij;25
- -_.
12,25
OS 5
lA:Ab
~
A
,1.::1
F16 :
F",:~
(,
f1, :
= ~S
(z.e,",)F,,~ :;
2
Dladanych
jakw ZADANIU 1 opracowac prognoze dla 16. tygodnia oparta na sredniej
ruchomej artoscidanych dla danych z a) dwóch, b) czterech okresów
w
16
Rzeczywista liczba
9
2
1105rJl2.okresów)
1481PROGNOZA
101
84(srednia
99
90
89
86
106109
103
(srednia O,
851l11l;25
396 I)
fT2tI83 z 2
q.g =l5z 4 okresów)
11110,7;
M.2,O
15 ..,,,
IM";,;
401.,5
89,5
A4(

)
Tabela wynikowa ma postac nastepujaca:
i
rS;, &9,5
wartosc min
wartosc max
, Tydzien
l'
MS11.2.2 ;
Aoi.,5gil~
H~Sb
935
~M
~l/a
An~
"OA
"I(
qt; f);~
Q61\2
J1i1'l;V;
Atl at.
~5!z.
1111,2.1;
l~'"
1/1S/~
Rzeczywista
96
106
103
89
101
84
99
109
90
86
127
117
81
PROGNOZA okresów)
(srednia :'C;2 okresów)
(srednia
4
ql.10
A2,2.
AA 9t PROGNOZA
A1t. z zliczba
.flq,S
.9'1
t.,.l;
8'3
IlD4
1\
"ID;
-
ZADANIE
3
)
Dladanychz ZADk,~IA 1 obliczyc prognoze wielkosci obslugi w 16. tygodniu oparta na
wazonejsredniejruchomej z a) dwóch, b) czterech okresów.
" USTALENIE
WAG przy sredniej ruchomej z dwóch okresów:
.,I
q6
wagaprzypisana biezacemu okresowi ::
O( ;
.,I
\J15 -:
wagaprzypisana ostatniemu okresowi ::
q5
IV14 :::O/~
• PROGNOZA
F16:
f, ::q6·4~+O(~·1W'
_
1i;I
1';6 - 2.)1';6-;
l: Ao53~ AO~
',l
2
I
-

W;, DIS + W;4 Dl4
bezwygladzania 105,0
F16
Il
_.
. DI6_;
USTALENIE
WAG przy sredniej ruchomej z czterech okresów okresów:
W1~=O/f
.,I
Will
h111..~~A
wagaprzypisana okresowi (t + 1) - 2
.,I
\J 1' '=02
wagaprzypisana biezacemu okresowi
.,I
:0/3
wagaprzypisana okresowi (t + 1) - 3
.,I
wagaprzypisana ostatniemu okresowi (t+1) - 4
F1b :.10D,1 ::AOf PROG~OZAF16:
1';6 = Llf('+l)-; .D(!+l)_; W;, .Dl' + W;, 4· Dl4 + W;3. Dl3 + W;, . Dl' =
=
(""-
;"'1
5
bezwygladzania 98,0
F16
ZADANIE 4
Popyt na miedz elektrolityczna w tys. ton w 20 miesiacach ksztaltowal sie tak, jak
przedstawiono w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz