Choroby owadów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Choroby owadów - strona 1 Choroby owadów - strona 2 Choroby owadów - strona 3

Fragment notatki:

Okrywa ciała pszczoły jest zbudowana z jednowarstwowego nabłonka, który spoczywa na błonie podstawnej. Komórki nabłonka wytwarzają trójwarstwowy oskórek (kutikula). Twardy zchitynizowany oskórek pełni zarówno rolę szkieletu, do którego przyczepione są mięśnie, jak i pokrywy chroniącej narządy wewnętrzne. Szkielet nie jest jednolity. Składa się on z pierścieniowatych segmentów połączonych elastycznymi błonami. Ciało pszczoły pokrywają liczne włoski. Z wiekiem pszczoły tracą część owłosienia i dlatego starsze pszczoły wydają się ciemniejsze.
Ciało pszczoły składa się z trzech zasadniczych części: głowy, tułowia i odwłoka.
Na głowie znajduje się para oczu złożonych, troje oczek prostych (przyoczka), para czułków oraz aparat gębowy typu gryząco-ssącego. Czułki robotnic i matek składają się z dwunastu członów, trutni zaś z trzynastu. Odgrywają one w życiu pszczół ważną rolę jako narząd czucia, dotyku i węchu. Aparat gębowy, najsilniej rozwinięty u robotnic, otacza umieszczony w dolnej części głowy otwór gębowy. W skład tułowia wchodzą trzy segmenty wyposażone w trzy pary nóg. Drugi i trzeci segment tułowia posiada ponadto po parze błoniastych skrzydeł. W każdym segmencie tułowia wyróżnia się płytkę grzbietową (tergit), płytkę brzuszną (sternit) i dwie symetryczne płytki boczne. Odnóże składa się z biodra, krętarza, uda, goleni i pięcioczłonowej stopy zakończonej dwoma pazurkami i przylgą. Na odnóżach występują narządy służące do oczyszczania czułków i zbierania pyłku.
Odwłok składa się z dziesięciu segmentów. Pierwszy z nich przynależy funkcjonalnie do puszki tułowiowej, trzy ostatnie segmenty tułowia u matek i robotnic są wciągnięte do wnętrza odwłoka. Ósmy i dziewiąty segment wchodzi w skład aparatu żądłowego, a szczątkowy 10 segment otacza otwór odbytowy. U trutni, które nie mają żądła tylko 10 segment odwłoka jest od zewnątrz niewidoczny. Półpierścienie segmentów są połączone elastycznymi błonami dzięki czemu odwłok może zmieniać swoją pojemność.
Przewód pokarmowy Przewód pokarmowy pszczoły miodnej ma kształt rury, w której wyróżnia się jelito przednie, środkowe i tylne.
Jelito przednie rozpoczyna się otworem gębowym i składa się z jamy gębowej, do której uchodzą gruczoły ślinowe, gardzieli, przełyku, wola miodnego i przedżołądka. Wnętrze jelita przedniego wyściela warstwa chityny. Gardziel ma kształt długiego, lejkowatego worka o pofałdowanych, silnie umięśnionych ścianach. Warstwa mięśni okrężnych w przednim odcinku gardzieli pełni funkcję zwieracza. Przełyk przewodzi pokarm aż do odwłoka, gdzie rozszerza się w obszerny zbiornik - wole. Wole pełni rolę zbiornika płynnego pokarmu i wody. Od wewnątrz wysłane jest nieprzepuszczalną warstwą schitynizowanego oskórka. Ścianę zewnętrzną stanowią trzy warstwy mięśni: w tym dwie podłużne i jedna, środkowa, okrężna. Umożliwia to rytmiczne ruchy ścian w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Ruchy te powodują stałe mieszanie zawartości wola. Ostatnim odcinkiem jelita przedniego jest przedżołądek, kształtu gruszkowatego z zagiętą pod kątem prostą rurką. Część gruszkowata, która wystaje do światła wola miodnego posiada cztery silnie umięśnione zastawki. Otwierają się one podczas przechodzenia pokarmu z wola do jelita środkowego. Tylna część przedżołądka zwisa wolno w świetle jelita środkowego. Przedżołądek pełni rolę wentyla regulującego przejście pokarmu z wola do jelita środkowego oraz rolę sita, które umożliwia odfiltrowanie części stałych z treści płynnej wola.


(…)

… cardiaca) i ciała przyległe (corpora allata). Pełnią one funkcje gruczołów wydzielania wewnętrznego. Wytwarzają neurohormony regulujące procesy wylinki, ubarwienia ciała oraz dojrzewania płciowego.
Układ rozrodczy
W skład układu rozrodczego matki pszczelej wchodzą następujące elementy: parzyste jajniki (ovaria), dwa jajowody boczne (oviducti laterales), jajowód środkowy (oviductus commuunis), otwór…
…. Wydzielina, tzw. mleczko, ma zabarwienie kremowobiałe. U osobników starszych, pełniących funkję zbieraczek, zmienia się rodzaj wydzieliny, która zawiera wówczas enzymy inwertazę i amylazę. Gruczoły żuwaczkowe są najsilniej wykształcone u matek. Wydzielina gruczołów żuwaczkowych matek zawiera feromony I i II, wpływające na stabilizację rodziny pszczelej oraz pełniące rolę atraktanta w czasie lotów godowych, a wydzielina gruczołów robotnic - feromon alarmowy.
Układ wydalniczy
Układ wydalniczy jest utworzony z około 150 rureczek (cewki Malpighiego) o grubości 0,1 mm, zakończonych na jednym końcu ślepo, które uchodzą do przedniego odcinka jelita cienkiego. Ściana cewki jest zbudowana z nabłonka brukowego. Komórki nabłonka na drodze aktywnej osmozy wchłaniają większość produktów przemiany materii z opływającej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz