Chemia fizyczna - stała szybkości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia fizyczna - stała szybkości  - strona 1

Fragment notatki:

Wydział:
IMIC
Aleksandra Kita
Joanna Magiera
ROK II
Grupa:
3
Zespól:
B
Laboratorium z Chemii Fizycznej
Temat: KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ Numer
Ćwiczenia:
10
Data wykonania:
4.05.2009r. Data oddania:
18.05.2009r.
Data zaliczenia:
Ocena:
Cel ćwiczenia Wyznaczenie stałej szybkości reakcji rozkładu wody H 2 O 2 w obecności różnych ilości katalizatora (MnO 2 ) oraz w roztworze bez katalizatora
Przyrządy i odczynniki -30% roztwór H 2 O 2 (perhydrol)
-bufor boranowy
-1M H 2 SO 4 -0,02M KMnO 4 Wykonanie ćwiczenia Przygotowaliśmy 50 cm 3 3% roztworu H 2 O 2 przez dziesięciokrotne rozcieńczenie pehydrolu. Następnie do 4 erlenmajerek wlaliśmy po 150cm 3 wody destylowanej oraz po 50cm 3 buforu boranowego i 5cm 3 3% roztworu wody utlenionej. Do trzech erlrnmajerek dodaliśmy kolejno -5cm 3 KMnO 4 i miareczkowaliśmy co 10 minut przez 60 minut
-8cm 3 KMnO 4 i miareczkowaliśmy co 5 minut przez 30 minut
-10cm 3 KMnO 4 i miareczkowaliśmy co 5 minut przez 30 minut
do ostatniej erlenmajerki zamiast katalizatora dodaliśmy 5cm 3 wody destylowanej.
Zaraz po dodaniu katalizatora pobraliśmy z każdej erlrnmajerki po 10cm 3 roztworu i 10cm 3 kwasu siarkowego i w tym momencie zaczeliśmy odmierzać czas do miareczkowania roztworów. Roztwór bez katalizatora miareczkowaliśmy co 30 minut przez 120 minut.
Opracowanie wyników Na podstawie uzyskanych danych z miareczkowania czterech roztworów sporządziliśmy tabele z wynikami:
dla roztworu I Tabela 1 . Wyniki dla roztworu I
Objętość katalizatora 10 t [s]
V [ ]
ln V 450
2,1
0,7419
750
1,2
0,1823
1050
1,0
0,0000
1350
0,9
-0,1054
1850
0,7
-0,3567
Na podstawie danych z Tabeli 1. utworzono wykres:
Wykres 1 . dla roztworu I
Wykres zależności ln Błąd obliczono w następujący sposób: Gdzie: 0,075-błąd biurety
20-objętość jaka była miareczkowana


(…)

… wykres:
Wykres 1. dla roztworu I
Wykres zależności ln Błąd obliczono w następujący sposób: Gdzie: 0,075-błąd biurety
20-objętość jaka była miareczkowana
0,05-błąd pipety(5cm3)
Dla równania prostej y=ax+b, nasze równanie przybiera postać lnVt=lnVo-kt.
Czyli k=-a.
Stała szybkości dla roztworu I wynosi: 0,0007.
dla roztworu II
Tabela 2. Wyniki dla roztworu II
Objętość katalizatora 8 t [s]
V [ ]
ln V 2220…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz