Chemia Fizyczna - adsorpcja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia Fizyczna -  adsorpcja - strona 1

Fragment notatki:

Agata Sado 29.03.2010
Ewelina Stachowicz
Gr IV zespół E lab 7
ADSORPCJA 1.Cel ćwiczenia Celem Ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie izotermy adsorpcji kwasu octowego na węglu aktywnym oraz sprawdzenie stosowalności równań Freundlicha i Langmuira do opisu badanego procesu.
2. Przyrządy pomiarowe Kolbki miarowe 500
Butelek z doszlifowanymi korkami
Pipety 25 ml, 10 ml, 5 ml
Kwas octowy 2M
0,1 M NaOH
Węgiel aktywny
Woda Destylowana
Cylindry miarowe 50ml, 200ml
Bibułki Dokładność przyrządów pomiarowych:
Sprzęt lab.
Tolerancja [cm 3 ]
pipeta 5
0,02
pipeta 10
0,02
pipeta 20
0,06
cylinder 60
1
cylinder 250
2
biureta 50
0,1
wagi [g]
0,01
3. Wykonanie Ćwiczenia W pięciu kolbkach o pojemności 500 ml sporządzono roztwory kwasu octowego o różnym stężeniu (wg Tabeli 1 nr. Kolbki 2,4,6,8,10).
Oznaczamy dokładne stężenie kwasu octowego w poszczególnych roztworach c 1 przez miareczkowanie ich roztworem 0,1M NaOH wobec fenoloftaleiny. Dla każdego roztworu miareczkowanie wykonujemy dwa razy, pobierając w tym celu pipetą objętości próbek wyszczególnione w Tabeli 2.
Do pomiarów adsorpcji pobieramy po 150 ml roztworu z poszczególnych kolbek i wprowadzamy do butelek z doszlifowanymi korkami. Po dodaniu po 4,5g węgla aktywnego do każdej kolbki, wstrząsamy je co najmniej przez 15 min. Następnie wszystkie roztwory przesączmy przez bibułę. Z każdego przesączu pobieramy po 2 próbki w ilości wg Tabeli 2 i oznaczamy stężenie kwasu octowego po adsorpcji c 2 . Otrzymane wyniki pomiarów i obliczeń zamieszczamy w Tabeli 2. Opracowanie Wyników Potrzebne Wzory
a)Obliczam Stężenie c1 i c2 z wzoru poniżej
(1) Gdzie:
c - stężenie badanego roztworu [mol/dm 3 ]
V NaOH - objętość 0,1 M NaOH zużytego w miareczkowaniu [cm 3 ]
C NaOH -stężenie roztworu miareczkującego [mol/dm 3 ]
V roztworu - objętość badanego roztworu [cm 3 ]
C NaOH =0,1 M
b)Obliczam Ilość CH 3 COOH zaadsorbowanego z objętości V roztworu
n=V(c 1- c 2 ) (2) gdzie V-objętość (150 cm 3 )
c1 i c2 -stężenie przed i po adsorpcji
c)Obliczam Ilość CH 3 COOH zaadsorbowanego przez 1g adsorbenta
x=n/m (3) gdzie n jest wyliczone z wzoru n=V(c 1- c 2 )
m- masa adsorbentu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz